پنج ماه است که سازمانهای بهداشتی واکسنهای کرونا را تایید کرده‌اند اما واکسیناسیون همچنان پیش نمیرود. تا پایان ماه مارس تنها ۱۲۶ میلیون نفر در دنیا بطور کامل واکسینه شده‌اند و ۳۲۰ میلیون نفر دیگر دوز اول واکسن را دریافت کرده‌اند؛ معادل ۱،۵ درصد و ۴ درصد از جمعیت جهان. واکسن کم است اما در سود صنایع بزرگ دارویی کمبودی نیست. این صنایع توانسته‌اند حتی پیش از تولید محصول سود خود را ببرند.


پاندمی کرونایی: ارزیابی یک‌ساله!
بسوی یک رکود اقتصادی
«بحران کرونایی»؛ خصوصی‌‌سازی سود، اجتماعی‌کردن زیان!
وقتی بازارهای نفت ویروسی میشوند
رکود جهانی: بحران کروناویروس به کجا میرود؟
ویروس کورونا، سرمایه و سیاست!