آ. سلطانزاده
پايه هاى اجتماعى اقتصادى سلطنت رضا شاه
۱۹۳۰
نظرات سلطانزاده در باره دوره رضا شاه در مخالفت با مواضع رسمى دولت شوروى و کمينترن.

آ. سلطانزاده
آثار آ. سلطانزاده
۱۹۰۶-۱۹۲۹
اسناد تاريخى جنبش کارگرى٬ سوسيال دموکراسى و کمونيستى ايران – انتشارات مزدک - ۱۳۵۴

آ. سلطانزاده
مقالات سلطانزاده در کمينترن
۱۹۱۹تا ۱۹۲۲
آثار آوتيس سلطانزاده (۲) - به کوشش: خسروشاکرى، فرهادکشاورز، امير حسين گنج بخش - انتشارات پادزهر

آدام هانیه
وقتی بازارهای نفت ویروسی میشوند
ارديبهشت ١٣٩٩
ترجمه: ج.ص٬ از سايت ورسو٬ ٨ آوريل ٢٠٢٠

آدام وستبروک
موز خونين!
فروردين ۱۳۹۴
فيلمى کوتاه در باره بهاى سنگينى که براى موز ارزان پرداخت مى شود. منبع زير نويس فارسى؟

آصف بيات
سياست هاى خيابانى – جنبش تهى دستان در ايران
۱۳۷۸
مترجم: سيد اسدالله نبوى چاشمى - مجموعه مفاهيم علوم اجتماعى

آلن ماس
چه کسانی سوسیالیزم را خواهند ساخت؟
شهريور ۱۳۹۴
مترجم: صادق افروز

آلکس کالینیکوس
آنتونيو نگري - امپراتوری ومحدودیت های نظریه وعمل آتونومیست ها
۲۰۰۱
ترجمه: رامین جوان

آنتونيو گرامشى
در باره آموزش و فرهنگ
۱۹۲۵

آنتونيو گرامشى
ستمبران و ستمگران
۱۳۶۰
ده مقاله از نوشته هاى زندان – برگردان: وارتان ميکائيليان – ناشر: فرهنگ نوين

آنتونيو گرامشى
نامه هاى زندان
۱۹۲۹-۱۹۳۵
ترجمه: مريم علوى نيا – انتشارات آگاه، ۱۳۶۲

آنتونيو گرامشى
شهريار جديد
۱۳۷۸
نشر دنياى نو، ۱۳۷۸ - مترجم: عطاقاادى کلائى

آندرئاس سارتزکيس
نتايج انتخابات يونان
بهمن ۱۳۹۳
بررسى آمارى اوليه نتايج انتخابات يونان از آندرئاس سارتزکيس: "پيروزى تاريخى و سئوالات بسيار" – به زبان انگليسى

آگوستو بوال
تئاتر مردم ستمديده
۱۹۷۹
ترجمه: جواد ذوالفقارى و مريم قاسمى - نوروز هنر ۱۳۸۲

ئاسو فولادى
رادیکاليزم نمايشى در برابر ارتجاع واقعى
اسفند ١٣٩٥
به بهانه سفر شاهین نجفی به اسرائیل

ا. رحيم
ترازنامه و چشم انداز
آذر ۱۳۶۱

اتحاد چپ سوسياليستى
تلویزیون دریچه

اردم يوروک
کردها، کارگران و چپ در ترکيه
خرداد ۱۳۹۴
مصاحبه با اردم يوروک – از سايت LeftEast - مقاله به زبان انگليسى

ارنست مندل
الفباى مارکسيزم
۱۹۷۷
از انتشارات طليعه ۱۳۵۸

ارنست مندل
نظريه لنينيستى سازماندهى
۱۹۷۰
انتشارات طليعه

ارنست مندل
در باره بوروکراسى
۱۹۶۵
از انتشارات طليعه ۱۳۵۶

ارنست مندل
انقلاب مداوم در کشورهاى عقب افتاده
۱۹۷۸
انتشارات طليعه ۱۳۵۸

ارنست مندل
علم اقتصاد
۱۹۶۲
ترجمه از هوشنگ وزيرى، انتشارات خوارزمى ۱۳۵۹

ارنست مندل
در دفاع از انقلاب اکتبر
۱۹۸۶
ترجمه از رامين جوان – نشر بيدار – بازنويسى: ياشار آذرى

ارنست مندل
آينده مارکسيزم
۱۹۹۳
مترجم: رامين جوان - مجله آرش – بازنويس: داريوش آزادى

ارنست مندل
پيرامون رابطه خودسازماندهی طبقه کارگر با حزب پيشاهنگ
۱۹۹۰
مقاله اى از ارنست مندل در باره برداشت تروتسکى از رابطه ميان خودسازماندهی طبقه کارگر و سازمان پيشاهنگ - ترجمه: رامین جوان

ارنست مندل
چگونه مارکس بى معنى مى شود
۱۹۸۹
نقدى بر نظرات جان الستر و "مارکسيزم تحليلى" – ترجمه از شيرين پارسايى، نشر بيدار ۱۳۸۶

ارنست مندل
سوسياليسم يا بربريت در آستانه قرن بيست و يکم
۱۹۹۳
اين نوشته در آمريکا تحت عنوان مانيفست بين الملل چهارم منشر شد - مترجم رامين جوان

ارنست مندل
رهایی، دانش و سیاست از دیدگاه مارکس
۱۹۸۳
ارنست مندل - ترجمه: رامین جوان

ارنست مندل
نکاتی درباره فاشیسم
خرداد ۱۳۹۵
ترجمه: رامین جوان

ارنست مندل
مسائل استراتژیک اعتصاب عمومی
بهمن ١٣٩٨
ترجمه: ج.ص

اريش فروم
انسان از ديدگاه مارکس
۱۹۶۱
مترجم محمد راه رخشان، انتشارات سنبله، ۱۳۷۳

استاوروس تومبازوس
بحران جهانی و بازتولید سرمایه
آبان ١٣٩٩
از کندوکاو ٩ - ترجمه کامل کتاب بحران جهانى و بازتوليد سرمايه (استاوروس تومبازوس)

الن ميک سينزوود
دموکراسى در برابر سرمايه دارى
۱۹۹۵
ترجمه از حسن مرتضوى - نشر بازتاب نگار – ۱۳۸۶

الن ميک سينزوود
امپراتورى سرمايه
۲۰۰۳
ترجمه حسن مرتضوى، نشر نيکا ۱۳۸۸

اما گلدمن
آن گونه که من زيستم
۱۹۳۱
خودزندگينامه اما گلدمن – ترجمه سهيلا بسکى، انتشارات نيلوفر ۱۳۸۵

امد دجلة
اخبار جنگ کوبانى...
مهر ۱۳۹۳
آخرين اخبار جنگ کوبانى... از روزنامه نگار کرد - انگليسى

امير پرويز پويان
خواندن با گلوله خونين
تير ۱۳۹۱
مجموعه آثار امير پرويز پويان - نشر آلترناتيو

امی گودمن، دنیس موی نیهان
جنبش در حال رشد زنان علیه ترامپ
اسفند ۱۳۹۵
مترجم: صادق افروز

امین حصوری
درباره دادگاه "ایران تریبونال"
آذر ۱۳۹۱
از سايت پراکسيس

امین حصوری
ژیژک و شارلی ابدو: تطهیر دکترین (آنتی) تروریسم یا جهانی‌سازی ترور
بهمن ۱۳۹۳
کشتار روزنامه‌نگاران نشریه‌ی شارلی ابدو را حتی پس از افول ناگزیر التهاب عمومی حاضر باید رویدادی جهانی بشماریم؛ نه به خاطر تکان‌دهنده بودن آن برای جوامع غربی و در نتیجه خبرساز شدن آن، بلکه به دلیل آن‌که با این جنایت سرفصل تازه‌ای برای گسترش تروریسم و جهانی‌سازی تروریسم گشوده شده است؛ سرفصلی که هم به دلیل زمینه‌های مادی‌اش اهمیت دارد و هم به دلیل پیامدهای آتی آن (به منزله‌ی «یازده سپتامبر اروپایی1»‌) برای جهانیان - از سايت پراکسيس

انتشارات پروسه
اولین جرقه ی سرخِ شرق - آواتیس سلطانزاده
۱۳۹۲
شرح زندگى آواتیس سلطانزاده

انتشارات پروسه
وصیت نامه لنین
۱۹۲۳
وصیت نامه کامل لنین و بر وصیت نامه لنین از تروتسکى – مترجم: شورش رها (شاديار عمرانى) – انتشارات پروسه دى ۱۳۹۲

انگلس
وضعيت طبقه کارگر در انگلستان
۱۸۴۵
از سايت کمونيست هاى انقلابى

انگلس
در باره اتوریته
فروردين ۱۳۹٧
ترجمه از نازنین و یامین، کندو کاو ٦ – فروردين ۱۳۹٧ – ويژه آنارشيسم

اوليويه ليساگاره
تاريخ کمون پاريس
۱۸۷۶
ترجمه: بيژن هيرمن پور - نشر اميد - اسفند ۱۳۸۷

اوگو گوئری
جایر بولسونارو و عروج فاشیزم در برزیل
تير ۱۳۹۸
از اوگو گوئری - ترجمه ج.ص

اي.ک.هانت
مالکيت و رسالت: تکامل نهاد ها و ايدئولوژى هاى اقتصادى
۱۹۹۵
ترجمه: سهراب بهداد - نشر آگه – ۱۳۸۱

ايرج آذرين
در نقد سوسياليزم عرفانى – "دوران گذار" بتلهايم
مهر ۱۳۸۶
از سايت اتحاد سوسياليستى کارگرى

ايزاک ايليچ روبين
در باره تئورى ارزش مارکس
۱۹۲۸
از آثار مهم در باره تئورى ارزش مارکس - مترجم: حسن شمس آورى - نشر مرکز ۱۳۸۳

ايستوان مزاروش
بحران ساختاری نظام سرمايه داری
دى ۱۳۸۸
برگردان مصاحبه جوديث اور و پاتريک وارد با ايستوان مزاروش - از "سوسياليست رويو" ژانويه ٢٠٠٩ - ترجمه: فروغ راد

ايستوان مزاروش
سوسياليزم يا بربريت
۲۰۰۱
يا سوسياليزم يا بربريت – از قرن آمريکا تا دوراهى سرنوشت ساز - مترجم: مرتضى محيط - ناشر: اختران - ۱۳۸۲

ايستوان مزاروش
نظريه بيگانگى مارکس
۱۹۷۷
بررسى معناى مورد نظر مارکس از مفهوم از خود بيگانگى - ترجمه حسن شمس آورى، کاظم فيروزمند – نشر مرکز ۱۳۸۰

ايستوان مزاروش
مفهوم دیالکتیک از نظر لوکاچ
۱۹۷۲
ترجمه: حسين اقبال طالقانى، نشر چشمه ۱۳۸۵ – از کتاب خانه کوچک سوسياليسيم در فيس بوک - ۱۳۸۵

باکونین
سیستم کاپیتالیستی
فروردين ۱۳۹٧
ترجمه از نازنین و یامین، کندو کاو ٦ – فروردين ۱۳۹٧ – ويژه آنارشيسم

برتل اولمن
دورنمای آرمانی آینده – آنگاه و اکنون: نقدی مارکسیستی
ارديبهشت ١٣٩٧
ترجمه‌ی: حسن مرتضوی - از سایت نقد

برتولت برشت
پنج مشکل در بیان حقیقت
۱۹۳۸
برتولت برشت این نوشته را برای انتشار در آلمان هیتلری به تحریر درآورد. این نوشته توسط انجمن حمایت از نویسندگان آلمان در شماره ویژه نشریه ضد فاشیستی "عصر ما" منتشر شد. برگردان : وحید صمدی - از سايت جنبش کارگرى

بهروز صفدرى
ویلهلم رایش؛ لی‌بیدو و انقلاب
فروردين ۱۳۹۴
از سايت بهروز صفدرى

بهزاد اسدى، تراب ثالث
فتنه، شورش، انقلاب و فروپاشى اجتماعى
دى ١٣٩٦
مصاحبه بهزاد اسدى با تراب ثالث در باره خيزش اعتراضى اخير

بهنام ابراهیم زاده٬ شاهرخ زمانی
خطاب به دوستان و رفقای کميته پيگيری ايجاد تشکل ھای کارگری و تمام پيشروان کارگری
آبان ۱۳۹۳
در حال کنونی برای ایجاد تشکل های سراسری کارگری باید با دو انحراف مهم در جنبش کارگری مبارزه کرد: اول، با دیدگاهی که با بزرگ نمایی و دنباله روی و پرستش حرکات خودجوش کارگری، بر بی برنامه گی و پراکندگی ، و درک محدود صنفی و چسبیدن به یک تشکل محدود صنفی و قبول قواعد بازی دشمن طبقاتی در قانون گرایی و علنی گرایی صرف، آب تطهیر می ریزد. در چنین حالتی است که دشمن با تحمیل شرایط خفقان، رهبری تشکل ها را از بدنه جدا و آنها را وادار به عزلت و گوشه نشینی و نظاره گری و پذیرش سیاست "اعتدال" می کند. و نقش تشکل دهنده و سازمان دهنده تشکل ها را محدود و یا از بین می برد. دوم، دیدگاهی که درک فرقه گرایانه از تشکل و آگاهی طبقاتی را با چهره ای ظاهرا رادیکال و انقلابی در توده های عام تبلیغ کرده و پیوند ارگانیک ایشان را با محیط ها و مبارزات کارگری می گسلاند. این دیدگاه جنبش های متفرق توده ای را قائم به ذات معرفی کرده و ایشان را بطور توهم آلود از پیوند مشخص با مبارزات کارگران و محیط های زندگی شان بی نیاز جلوه می دهد و عرصه مبارزه را به فضای خیالی، مجازی و اینترنتی عقب می راند. این دو انحراف برای پیشرفت آگاهی طبقاتی در جنبش مبارزاتی کارگری و ایجاد تشکل های ماندگار صنفی و سراسری مانند اتحادیه سراسری کارگری ایجاد مانع کرده و جلوگیری می کنند.

بين الملل سوم
از اسناد کمينترن در باره سازمان هاى کارگرى
۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳
ترجمه از م. مانى – انتشارات تندر ۱۳۵۹

تراب ثالث
در باره سازمان سراسرى کارگران ايران
بهمن ۱۳۹۳
آن پديده اى که از انقلاب ۵۷ تا کنون امر مبارزه براى رهايى و آزادى را در ايران به عقب رانده است٬ عدم حضور طبقه کارگر در صحنه سياست است. رفع اين فقدان اما نه از مسير ساختن تدريجى اتحاديه هاى صنفى عبور مى کند و نه از طريق جايگزين کردنش با فرقه هاى تشکيلاتى از بالا ساخته شده. در هر دو مسير بيش از سه دهه گام برداشته ايم و سر سوزنى به مقصد نزديک تر نيستيم. در شرايطى که استبداد حاکم ابتدايى ترين حقوق دموکراتيک بيان و تشکل را پذيرا نيست نمى توان با اشکال "ابتدايى" به مصاف آن رفت. مبارزات اتحاديه اى هر چند مرحله اى ضرورى در تشکل يابى طبقه کارگر ايران محسوب مى شود٬ اما به دليل ماهيت پراکنده و منفرد آن٬ نتوانسته و نمى تواند در شرايط خفقان به صداى سراسرى طبقه دامن بزند. اگر بزور مبارزات پراکنده نمى توان تغييرى در تناسب قواى طبقاتى ايجاد کرد٬ پس بايد خود مبارزه را سراسرى کرد. حتى اگر در ابتدايى ترين مراحل شکل گيرى مطالبات طبقاتى قرار داشته باشيم٬ بدون تلاش در راه ايجاد سازمانى سراسرى که بتواند در برابر رژيم "سراسرى" به آن مطالبات نيز شکلى سراسرى دهد٬ جنبش عمومى قدمى به جلو بر نخواهد داشت. پيشتازان طبقه کسانى هستند که اين مشکل را درک مى کنند و در راه رفع آن تلاش مى کنند. و حزب پيشتاز طبقه نيز فقط از دل چنين تلاش هايى بيرون خواهد آمد. پيش بسوى تشکل سراسرى کارگران ايران!

تراب ثالث
مارکسيزم و مساله استراتژى انقلابى
ارديبهشت ۱۳۹۴
از نشريه کندوکاو ۲ - در باره: مارکس و تئورى انقلاب؛ انقلاب سياسى و انقلاب اجتماعى؛ تکاليف انقلاب؛ انقلاب سوسياليستى؛ درازاى استراتژى؛ مبحث استراتژى در انقلاب روسيه؛ انقلاب مداوم.

تراب ثالث
سومين سالروز – اکنون چه؟
بهمن ۱۳۶۰
بيانيه اى در دعوت از گرايش هاى انتقادى در سازمان هاى چپ براى ايجاد گروه بندى جديدى از چپ انقلابى. دعوتى که در ارديبشت ۱۳۶۱ منجر به تشکيل گرايش سوسياليزم انقلابى در ايران شد.

تراب ثالث
انقلاب و ضد انقلاب در ايران
مرداد ۱۳۶۴
بررسى نتايج انقلاب ۵۷ - از اسناد بحث هاى پيش کنگره دفترسياسى بين الملل چهارم نوشته صابر نيکبين (تراب ثالث)، از اعضاى کميته بين المللى ۱۹۷۹-۱۹۸۵ - ترجمه از انگليسى: و. ناصر

تراب ثالث
سرمایه داری در ایران
فروردين ۱۳۹۲
مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره ساختار سرمايه دارى ايران

تراب ثالث
دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا
مهر ۱۳۹۳
سخنرانی تراب ثالث درسمینار اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان واشنگتن در باره مفهوم ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا نزد مارکس و نتايج کنار گذاشتن آن از برنامه و استراتژى انقلابى - اکتبر ۲۰۱۴

تراب ثالث
در باره وجه تولید آسیایی - ۱
بهمن ۱۳۹۱
بخش اول مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره وجه تولید آسیایی

تراب ثالث
در باره وجه تولید آسیایی - ۲
بهمن ۱۳۹۱
بخش دوم مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره وجه تولید آسیایی

تراب ثالث
در باره فلسفه مارکس
بهمن ۱۳۹۱
مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره فلسفه مارکس

تراب ثالث
درس های انقلاب اکتبر
مهر ۱۳۹۱
مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسيه

تراب ثالث
کودتاى ۲۸ مرداد - یرواند آبراهامیان
نقد کتاب کودتاى ۱۹۵۳ آبراهيميان از نشريه ويکلى وورکر - انگليسى

تراب ثالث
تروريزم و کمونيزم - با مقدمه ژيژک
بهمن ۱۳۸۸
نقدى بر مقدمه ژيژک بر کتاب تروريزم و کمونيزم تروتسکى - انگليسى

تراب ثالث
استراتژی انقلابی – ۳
مرداد ۱۳۹۳
بخش سوم از مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره استراتژى انقلابى

تراب ثالث
انقلاب اسلامى يا ضدانقلاب سرمايه دارى
بهمن ۱۳۸۷
بررسى سى امين سالگرد انقلاب ايران در نشريه ويکلى وورکر - به انگلیسی

تراب ثالث
تئورى انقلاب مداوم تروتسکى در دوران فعلى
۱۳۸۹
بررسى کاربرد تئورى انقلاب مداوم تروتسکى در دوران فعلى – از نشريه کريتيک - انگليسى

تراب ثالث
در باره پلاتفرم اتحاد چپ
نقدى بر تفاسير رفرميستى و استالينيستى از اتحاد چپ در ايران - براساس سخنرانى در اتاق اينترنتی سوسياليست فوروم، اسفند ١٣٨٤

تراب ثالث
برنامه عمل زحمتکشان براى رفع بحران کنونى
آذر ۱۳۵۸
برنامه عمل پيشنهادى حزب کارگران سوسياليست ايران پس از انقلاب ۵۷

تراب ثالث
روشنفکران و قدرت
مرداد ۱۳۸۸
از شماره ويژه نشريه آرش در باره روشنفکران و قدرت

تراب ثالث
ماهيت طبقاتى دولت ايران
آذر ۱۳۸۶
در سالروز انقلاب ۵۷ - در باره ماهيت طبقاتى دولت در ايران پس از انقلاب (اصل مطلب به انگليسى چند سال پيش در نشريه کريتيک منتشر شد – ترجمه از نسخه آلمانى: رامين جوان)

تراب ثالث
مسائل جنبش کارگرى و ضرورت سازمان سراسرى کارگرى
مهر ۱۳۹۳
مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره ضرورت و چگونگى ايجاد سازمان سراسرى کارگرى در ايران و رابطه آن با تلاش در راه ايجاد حزب پيشتاز طبقه کارگر.

تراب ثالث
مساله مرحله انقلاب
۱۳۶۲
سخنرانى در سمينار "مرحله انقلاب"٬ پاريس٬ نوامبر ۱۹۸۳

تراب ثالث
استراتژى و تاکتيک انقلابى در ايران
شهريور ۱۳۶۲
نقدى بر تفاسير کائوتسکيستى چپ ايران از پيش شرط هاى انقلاب

تراب ثالث
اوضاع کنونى جنبش کارگرى در ايران: مسائل و وظائف چپ انقلابى
۱۳۶۴
نقدى بر نظريات جريانات رفرميست و استالينيست در جنبش کارگرى ايران در اوائل دهه ۱۳۶۰

تراب ثالث
يادداشت هايى در باره دموکراسى و سوسياليزم
۱۳۶۴
در باره رابطه دموکراسى و سوسياليزم

تراب ثالث
يادداشت هايى در باره صنعتى شدن ايران
۱۳۵۴
در باره انقلاب سفيد شاه و رشد سرمايه دارى در ايران - نوشته صمد راد ( تراب ثالث)، در سه شماره نشريه کندو کاو دهه ۱۳۵۰

تراب ثالث
روشنفکران چپ و بحران چپ
۱۳۶۲
نقدى بر تفاسير روشنفکران بحران زده از "بحران چپ"

تراب ثالث
سوسياليزم و شعار مجلس موسسان
ارديبهشت ۱۳۹۴
از نشريه کندوکاو ۲ - طرح مساله؛ تجربه انقلاب ايران؛ انقلابات بورژوايى و سوسياليستى؛ اپوزيسيون راست؛ اپوزيسيون چپ؛ طفره روى در مواضع؛ تجربه انقلاب روسيه؛ دولت کارگرى و مجلس موسسان؛ سناريوهاى تاريخى. طرح مساله؛ تجربه انقلاب ايران؛ انقلابات بورژوايى و سوسياليستى؛ اپوزيسيون راست؛ اپوزيسيون چپ؛ طفره روى در مواضع؛تجربه انقلاب روسيه؛ دولت کارگرى و مجلس موسسان؛ سناريوهاى تاريخى.

تراب ثالث
نتايج انتخابات يونان
بهمن ۱۳۹۳
مصاحبه ئاسوفولادى با تراب ثالث در باره نتايج انتخابات يونان و پيروزى سيريزا

تراب ثالث
يادداشتى در باره انتخابات اسرائيل
اسفند۱۳۹۳
يادداشتى کوتاه در باره رشد تفاوت هاى طبقاتى در اسرائيل

تراب ثالث
پيروزى ديپلماتيک يا کاپيتولاسيون اسلامى!
فروردين ۱۳۹۴
تفاوت ناچيز بين توافق نامه منتشرشده و پيشنهاد هاى ۵ سال پيش آمريکا نشان مى دهد وقت عمده مذاکرات بوضوح صرف توافقات محرمانه شده است. حضرات پس از ۱۸ ماه مذاکره همان توافق نامه اى را منتشر کرده اند که بدون توافق بر سر آن مذاکراتى آغاز نمى شد! دولت "تدبير" چه تدبير اسلامى نابى براى کاپيتولاسيون رژيم ديده است، کاپيتولاسيون محرمانه، کاپيتولاسيون همراه با تقيه!

تراب ثالث
مارکس و ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا
ارديبهشت ۱۳۹۴
از نشريه کندوکاو ۲ - در باره: ريشه هاى معاصر بحث؛ مارکس و ديکتاتورى پرولتاريا؛ دولت و حکومت؛ شکل حکومتى ديکتاتورى پرولتاريا.

تراب ثالث
در باره وجه توليد آسيايى
ارديبهشت ۱۳۹۴
از نشريه کندوکاو ۲ - در باره: اهميت نظريه وجه تولید آسیایی؛ مارکس و وجه توليد آسيايى؛ مشخصات وجه توليد آسیایی؛ وجه توليد آسيايى در ايران.

تراب ثالث
حزب انقلابى طبقه کارگر - بخش اول
تير ۱۳۹۴
مصاحبه با دريچه تى وى در باره ضرورت حزب طبقه کارگر

تراب ثالث
حزب انقلابى طبقه کارگر - بخش دوم
تير ۱۳۹۴
مصاحبه با دريچه تى وى در باره ضرورت حزب طبقه کارگر

تراب ثالث
حزب انقلابى طبقه کارگر - بخش سوم
مرداد ۱۳۹۴
بخش سوم از مصاحبه تى وى دريچه با تراب ثالث درباره ضرورت حزب انقلابى طبقه کارگر

تراب ثالث
درباره مفاهيم و ملزومات سوسياليزم - ۱
مرداد ۱۳۹۴
گفتگو با جلال محمد نژاد از تى وى کومه له

تراب ثالث
درباره مفاهيم و ملزومات سوسياليزم - ۲
مرداد ۱۳۹۴
بخش دوم گفتگو با جلال محمدنژاد از تى وى کومه له

تراب ثالث
واحدهاى مارکسيزم و بلشويزم در آکادمى شاهرخ زمانى
آبان ۱۳۹۴
در اوامر سالانه "ولى فقيه امر" به دانشجويان، مطالعه مارکسيزم نيز به ليست ممنوعه اضافه شده است (البته جاى نگرانى نيست، مارکسيزم "شرعى" کماکان حلال است). اما دانش جو مى داند که به امر و نهى در امور دانشى نبايد وقعى گذاشت. حتى اگر "رهبرِ" خود-متعين قسم هم بخورد که مارکسيزم هم آمریکایی است. اگر در ديکتاتورى فاشيستى آقايان، دانشجويان نيز حق آن را داشتند که از آقاى معلم سئوال کنند،قاعدتا مى پرسيدند چطور است که مارکسيزم بد است چون آمريکايى است، اما امضاى قرارداد کاپيتولاسيون به همان آمریکا پيروزى بزرگ ديپلماتيک محسوب مى شود؟ يا شايد، چطور است که آزاد شدن ثروت آقازاده ها در بانک هاى خارجى تنها شرط امضاى شما بود اما در بارh اينکه همان آمريکايى ها اکنون اجازه بازرسى تا زير عباى شما را کسب کرده اند، حتى مجلس دست نشانده تان اجازه سئوال نداشت؟ يا، اساسا اين چه شرايطى است که به فردى مثل شما اجازه مى دهد که به ما بگويد چه بخوانيم و چه نخوانيم؟ و يا چرا راه دور برويم، لطفا براى ما توضيح بدهيد که چه وضعيتى بر جامعه ما حاکم شده است که امثال شما و آقا زاده ها و مامورين تان توانسته ايد درعرض سى سال همگى مولتى ميلياردر بشويد در صورتى که اکثريت عظيم جامعه در فقر و فلاکت بسر ميبرد؟ 1.03

تراب ثالث
در باره مفهوم دوران در مارکسيزم _ بخش ۱
آبان ۱۳۹۴
مصاحبه جمشيد آهنگر با تراب ثالث در باره اهميت مقوله دوران در جنبش کارگرى-سوسياليستى

تراب ثالث
در باره مفهوم دوران در مارکسيزم _ بخش ۲
آبان ۱۳۹۴
مصاحبه جمشيد آهنگر با تراب ثالث در باره اهميت مقوله دوران در جنبش کارگرى-سوسياليستى- بخش دوم

تراب ثالث
پيش بسوى جنبش سراسرى کارگرى
دى ۱۳۹۴
مصاحبه با تى وى دريچه در باره مسئله سازمان سراسرى کارگرى و موانع موجود در راه ايجاد آن

تراب ثالث
تاریخ مسکوت ۱ - روایتى از انقلاب ایران (١٣٥٧ – ١٣٥٠)
فروردين ۱۳۹۵
تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى در انقلاب ايران، بخش اول (١٣٥٧ – ١٣٥٠ ) - از نشريه کندوکاو شماره ٤. بخش اول از گفتگوى ئاسو فولادى، يعقوب کيا و خبات مازيار با تراب ثالث. "تاریخ مسکوت" مکتوب نوار گفتگوهایی است که طی چند جلسه با تراب ثالث صورت گرفته و در چند شماره نشریه کندوکاو منتشر خواهد شد. تاریخ مسکوت صرفا یک تاریخچه نیست. شرح مواضع و مبارزات و مشاهدات جریان سوسیالیزم انقلابی ایران در بستری بین المللی و محلی است. شرح تئوری انقلابی است در آزمون یک انقلاب بزرگ و رویدادهای حساس چند دهه اخیر: از مه ۱۹۶۸ گرفته تا انقلاب ایران و فروپاشی اتحاد شوروی و رویدادها و مسائل بعد از آن تا به امروز. کوشیده ایم عینک ت.ث را بر چشمان خود بگذاریم و برای پرسش های امروز خود پاسخی پیدا کنیم. آذرماه ۱۳۵۳ است که نخستین شماره کندوکاو در لندن منتشر میشود. نقطه آغاز گفتگوی ما شکوفایی کندوکاو است. اینکه گروه حول این نشریه چگونه با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و گرایشات موجود در آن مواجه میشود، به بین الملل چهارم میپیوندد، خود را در بستر مبارزات بین المللی میپروراند و همزمان مبارزه خود را با رژیم سلطنت سازمان میدهد، این همه تا تشکیل حزب کارگران سوسیالیست در جریان قیام ۱۳۵۷، همه موضوعاتی اند که در جلد نخست این مجموعه به آنها پرداخته شده." - گروه مصاحبه کننده

تراب ثالث
دولت آلترناتيو
شهريور ۱۳۹۵
مصاحبه با تى وى دريچه

تراب ثالث
وظايف کمونيست ها در جنبش کارگرى
شهريور ۱۳۹۵
سمينار در تورنتو

تراب ثالث
در باره تئورى هاى امپرياليزم ـ مصاحبه با تراب ثالث
آذر ۱۳۹۵
مصاحبه با تراب ثالث در باره تئورى هاى امپرياليزم ـ ١٠ نوامبر ٢٠١٦

تراب ثالث
دوران کنونى
خرداد ١٣٩٦
بررسى مفهوم دوران انقلابى در ماارکسيزم و تحليلى از دوران کنونى. تراب ثالث از سرى مقالات به مناسبت سده انقلاب اکتبر. باز تکثير از دفترهاى نگاه ٣١

تراب ثالث
تاريخ مسکوت ٢ - روايتى از انقلاب ايران (٦١ ـ ١٣٥٧)
بهمن ١٣٩٦
تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى در انقلاب ايران، بخش دوم (٦١ ـ ١٣٥٧) - از نشريه کندوکاو شماره ٥ گفتگوى ئاسو فولادى، يعقوب كيا و خبات مازيار با تراب ثالث – تابستان ١٣٩٦ برگردان از نريمان خاورى

تراب ثالث
کندو کاو ٥
اسفند ۱۳۹٦
تاريخ مسکوت، بخش ٢ - تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى: روايتى از انقلاب ايران

تراب ثالث
اوضاع اخیر در ایران
فروردين ۱۳۹٧
مصاحبه آروین سعید‌پور و رامیار حسینی با تراب ثالث در باب اوضاع اخیر در ایران، بدیل‌های کارگری و بررسی چند مسئله در کردستان. از نشريه تيژه نگ.

تراب ثالث
نیاز های جنبش کارگری
شهريور ۱۳۹۷
مصاحبه قدم اول با تراب ثالث در باره وضعيت جنبش کارگرى در ايران

تراب ثالث
نقدى بر طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران
آذر ۱۳۹۷

تراب ثالث
تاريخ مسکوت ٣ - روايتى از انقلاب ايران (٦۴ ـ ١٣٦٠)
مرداد ۱۳۹٨
تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى در انقلاب ايران، بخش سوم (١٣٦٤ ـ ١٣٦٠) - از نشريه کندوکاو شماره ٨

تراب ثالث
نکاتى در باره دوران گذار به سوسياليزم
مهر ۱۳۹۸
سمينار مواجهه در برلن٬ ٣١ سپتامبر ٢٠١٩

تراب ثالث
انقلاب ايران و همسفران ترامپ
آذر ١٣٩٨
بررسى خيزش آبان ماه و اهميت آن در سير تحولات انقلابى در ايران

تراب ثالث
رزاى سرخ و اعتصاب عمومى
دى ١٣٩٨
در باره جزوه رزا لوکزامبورگ «اعتصاب توده‌اى٬ حزب سياسى و اتحاديه‌هاى کارگرى» (١٩٠٦)

تراب ثالث
ویژه گی ها و شاخصه های گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم
ارديبهشت ۱۴۰۰
پرسش و پاسخ فراپیش با تراب ثالث - بازتکثير از بلاگ فراپيش

تراب ثالث
در باره سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى
خرداد ١٤٠٠
گفتگوى بهزاد اسدى و على زند با تراب ثالث – خرداد ١٤٠٠

تراب ثالث
جنگ اکراين: پرده ديگرى از نمايشنامه هولناک سرمايه‌دارى جهانى براى بشريت
فروردين ۱۴۰۱

تراب ثالث
وضعيت جنبش کارگرى
ارديبهشت ۱۴۰۱
سخنرانى در کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن به مناسبت اول ماه مه

تراب ثالث
"زن، زندگى، آزادى" و انقلاب
آبان ١٤٠١
گفتگوى بهزاد اسدى و على زند با تراب ثالث

تراب ثالث
درباره «منشور مطالبات حداقلى» تشکل‌ های صنفی و‌مدنی
فروردین ۱۴۰۲
نقدی بر منشور مطالبات ۲۰ گروه و تشکل صنفی و مدنی در ایران - تراب ثالث

تراب ثالث، جمشيد آهنگر
در باره قتل شاهرخ زمانى و وظايف ما
مهر ۱۳۹۴
مصاحبه تى وى دريچه با جمشيد آهنگر و تراب ثالث

تروتسکی
بين الملل سوم پس از لنين
۱۹۲۸
ترجمه از م. آگاه - انتشارات طليعه

تروتسکی
انقلاب مداوم
۱۹۲۹
ترجمه از سياوش نواب - انتشارات فانوس

تروتسکی
برنامه انتقالى براى انقلاب سوسياليستى
۱۹۳۸
احتضار سرمايه دارى و وظايف بين الملل چهارم – انتشارات فانوس ۱۳۵۶

تروتسکی
بلشويزم يا استالينيزم
۱۹۳۷
انتشارات طليعه

تروتسکی
تاريخ انقلاب روسيه
۱۹۳۰
ترجمه: سعيد باستانی - بازنويس: ياشار آذرى

تروتسکی
انقلابی که به آن خيانت شد
۱۹۳۶
ترجمه: حسن صبا، مجيد نامور

تروتسکی
سه نوشته در باره هنر
مکتب فرماليزم و مارکسيزم؛ هنر و انقلاب؛ مانيفست پيش بسوى هنر آزاد و انقلابى - ترجمه از رامين جوان

تروتسکی
ازیاس ها وامید ها
۱۹۰۱
تو ای غرقه در احساس و امید! تسلیم شو! این منم قرن بیستم که انتظارش را می کشیدی. آینده تو! و انسان امیدوار و تسلیم ناپذیر، به پاسخ می گوید: " نه، تو تنها یک لحظه گذرا هستی." - ترجمه:رامین جوان

تروتسکی
يادداشت هاى روزانه
۱۹۳۵
ترجمه از هوشنگ وزيرى، انتشارات خوارزمى ۱۳۵۸

تروتسکی
انقلاب اسپانیا و خطراتی که آن را تهدید می‌کند
اردیبهشت ۱۳۹۷
در باره رهبری کمینترن در مواجه با رویدادهای اسپانیا - ترچمه از ی.ک.

تروتسکی
درسهای اسپانیا: آخرین اخطار
دسامبر ١٩٣٧
در باره جنگ داخلى در اسپانيا ١٩٣٩ـ١٩٣٦ ترجمه از ی.ک.

تروتسکی
نتايج و چشم اندازها
١٩٠٦
ترجمه جديد

جاستين ريموندو
اتحاد اسرائيل و عربستان سعودى
خرداد ۱۳۹۴
در باره همکارى اين دو کشور در ماجراى ۱۱ سپتامبر – ازAntiwar.com - مقاله به زبان انگليسى

جان بلامی فاستر
مارکس و محیط زیست
آذر ۱۳۹۰
ترجمه محمود متحد - نشر بيدار

جان بلامی فاستر
مزاروش و نقد نظام سرمایه
خرداد ۱۳۹۴
مقدمه اى بر کتاب مزاروش، "ضرورت کنترل اجتماعى". ترجمه: نوید قیداری – از سايت نقد اقتصاد سياسى

جان لى
سوسياليزم يا بربريت - ايستوان مزاروش
دى ۱۹۸۱
بررسى مقاله ايستوان مزاروش در باره سوسياليزم يا بربريت - انگليسى

جان مالينيو
مارکسيسم و حزب
۱۹۷۲
بررسى مفهوم حزب انقلابى - بهار ۱۳۹۱

جان پيلجر
اربابان جديد دنيا
۲۰۰۳
مترجمان: مهرناز شهابى، مهرداد (خليل) شهابى - نشر اختران، ۱۳۸۸

جمعى از فعالين سوسياليستى
مانيفست سوسياليزم انقلابى: پيشنهادى براى بحث
ارديبهشت ۱۳۹۴
از نشريه کندوکاو ۲ - در باره: سرمایه داری محتضر اما وحشی؛ بورژوازی و رقبایش؛ بحران ها، شورش ها و راه حل ها؛ سوسیالیست ها و راه انقلابی سوسیالیسم مارکسی؛ سوسیالیزم انقلابی و ایران معاصر.

جمعى از فعالين سوسياليستی
اشتراکی برای بیان اطاعت از فرامین اربابان
خرداد ١٣٩٦
در باره اتحاد احزاب اپوزسیون کرد - جمعى از فعالين سوسياليست ـ مهاباد، خرداد ١٣٩٦

جمعى از فعالين کمونيست
مانيفست سده انقلاب اکتبر - نکاتى در باره حزب انقلابى
مهر ١٣٩٦
يکى از مهمترين دست آوردهاى بلشويزم مفهوم حزب انقلابى بود. جمعى از فعالين کمونيستى ايران در اين سده انقلاب اکتبر جمعبندى نکاتى درست و به جا در باره حزب انقلابى را منتشر کرده اند. گرايش ما نيز از اين جمعبندى دفاع مى کند و از همه تقاضا مى کنيم اگر شما هم موافقيد از آن طرفدارى کنيد و در پخش آن به اين رفقا يارى رسانيد.

جمعى از فعالين کمونيست
وظايف کمونيست ها در قبال جنبش کارگرى
مهر ١٣٩٦
جمعبندى گروهى از فعالين کمونيست ايرانى از وظايف ما در قبال جنبش کارگرى. گرايش ما نيز از اين جمعبندى دفاع مى کند و از همه تقاضا مى کنيم اگر شما هم موافقيد از آن طرفدارى کنيد و در پخش آن به اين رفقا يارى رسانيد.

جمعی ازفعالان کارگری
پیش به سوی تشکل سراسری کارگران ایران!
اردیبهشت ۱۳۹۷
بيانيه اول ماه مه از جمعى از فعالان کارگرى ـ لينک براى اعلام پشتيبانى

جورج لوکاچ
تاملى در وحدت انديشه لنين
۱۹۲۴
مترجمين: حسن شمس آورى و عليرضا امير قاسمى، چاپ دوم ۱۹۹۱

جورج لوکاچ
تاريخ و آگاهى طبقاتى
۱۹۲۳
مترجم: محمد جعفر پوينده – ناشر: تجربه

جوزپه فيورى
آنتونيو گرامشى – زندگى مردى انقلابى
۱۹۷۰
ترجمه مهشيد اميرشاهى - انتشارات خوارزمى

جي. ام. استكلوف
تاريخ بين الملل اول
۱۹۲۸
ترجمه و تخليص : امين قضايي

جیمز پلستد
نجات دادن هنر از دست بازار
فروردين ۱۳۹۴
"سرمایه‌داری در حال کشتن هنر است" - ترجمه: هومن کاسبی - از سايت پراکسيس

حزب کارگران سوسياليست
انقلاب و ضد انقلاب در کردستان
دى ۱۳۵۸
انقلاب و ضد انقلاب در کردستان - انتشارات حزب کارگران سوسياليست

حسن آزاد
در دفاع از نظريه ارزش مارکس
اسفند ۱۳۹۳
بررسى نقد بوم باورک بر نظريه ارزش مارکس - از سايت نشر بيدار

خبات مازيار
دعوت به سکوتِ فعالان تظاهرات همبستگی
بهمن ۱۳۹۳
اسلاوی ژیژک در نقدی که بر ماجرای شارلی ابدو نوشته حملات تروریستی اخیر را "حمله به جوهر آزادی هایمان" خوانده است. وی معتقد است که قضیه عبارت است از وسوسه ی درونی تعدادی از "شبه بنیادگرایانی" که در حملات اخیر با حمله به آزادی ها و ارزش های غربی در مقابل قسمتی از تمایلات درونی و قدرتمند خویش نسبت به این ارزش ها واکنش نشان داده اند و در نوعی سازوکار جبرانی به خشونتی ترس آگین متوسل شده اند که مخاطب اصلی آن میل گریز ناپذیر خود آن ها به زندگی غربی است. در مقابلِ این بنیادگرایان دروغین، در دفاع از "ارزشهای اصیل لیبرالیسم همچون آزادی، برابری و غیره" – از آنجا که "لیبرالیسم به آن میزان قدرتمند نیست که از این ارزشها در برابر تهاجم بی امان بنیادگرایی پاسداری کند"- و "برای نجات این میراث کلیدی" ژیژک اعلام می کند که : "لیبرالیسم به کمک برادرانه چپ رادیکال نیازمند است. این تنها راه برای شکست‌دادن بنیادگرایی است."

خبات مازيار
بسته پیشنهادی سیریزا پس از رفراندوم: فریب بزرگ یا اطاعت کوچک
تير ۱۳۹۴
چگونه می توان راهی به خلاصی از این کابوس گشود؟

خبات مازيار
سوژه ی سیاسی سمپتوم زمانه‏ای گیج سر و تاریک
آبان ۱۳۹۴
نقدی بر تئوری‏ها و سیاست‏های فراطبقاتی خرده بورژوازی رادیکال

خبات مازيار٬ ئاسو فولادى
ستم ملى در ايران و آلترناتيو کمونيستى
آذر ۱۳۹۱
ستم ملى در ايران و آلترناتيو کمونيستى - از شماره ۱۵ نشريه آلترناتيو

خسرو شاکرى، آرشاوير چلنگريان، تيگران درويش...
نقش ارامنه در سوسيال دموکراسى ايران
۱۳۸۲
نشر و پژوهش شيرازه - ۱۳۸۲

خیرت رویتن
کارل مارکس و «سرمایه»: آینه‌ای که ترجیح می‌دهیم به آن ننگریم!
فروردين ۱۳۹۴
ترجمه: طاها زینالی - از سايت پراکسيس

دانشجوی سوسیالیست ایرانی
گزارشی از شورش علیه دولت پلیسی در فرانسه
ژوئن ۲۰۲۳

دانیل بن سعید
لنین و سیاست بمثابه هنراستراتژیک
۲۰۰۲
ترجمه: رامین جوان

دانیل بن سعید
نقدی برنظرات جان هالوی درکتاب تغییرجهان بدون کسب قدرت
۲۰۰۵
ترجمه: رامين جوان

ديويد گربر
به مناسبت درگذشت روی باسکار
خرداد ۱۳۹۴
ترجمه: امین حصوری، از سايت پراکسيس – روزنامه گاردين لندن ۴ دسامبر ۲۰۱۴

ديک گرى
اعتراض نيروى کار، ۱۹۳۹ – ۱۸۴۸
۱۹۸۱
مترجم: کا. الف، ويراستار: عباس فرد – سايت رفاقت کارگرى - آبان ۱۳۹۴

رائول ونگهم
هشدار به دانش آموزان تمامى اعصار
ارديبهشت ۱۳۹۴
ترجمه: اميد شمس - ۱۹۹۵

رابرت آلبريتون
نظريه ارزش مارکس و مسئله سوژه
مهر ۱۳۹۱
البريتون در اين مقاله بحث مى کند که در حال حاضر نظريه اى شايسته تر از نظريه ارزش مارکس براى تکامل نظريه سوژه وجود ندارد. ترجمه از فروغ اسدپور – نشر بيدار

رامین جوان
اکراین در مرکز بحران سرمایه داری جهانی
شهريور ۱۳۹۳
رویدادها در سطح جهان به سرعت بر روی هم انباشته می¬شوند. تنها طی چند روز، جنگ قدرت در اکراین به یک بحران بین¬المللی تبدیل شد. جهان در آستانه¬ی پرمخاطره¬ترین درگیری سیاسی از زمان پایان جنگ سرد تا کنون قرار گرفته است. یک¬صد سال پس از آغاز جنگ جهانی اول که به «فاجعه¬ی بزرگ قرن بیستم» شهرت یافت، تمامی شواهد حاکی از آن است که «بازی بزرگ» میان قدرت¬های امپریالیستی بر سر قدرت و منطقه¬ی نفوذ، این¬بار نیز پایان خوشی نخواهد داشت.

رامین جوان
خاطرات نادژدا يوفه
مهر ۱۳۸۰
نقد و بررسى کتاب خاطرات نادژدا يوفه يکی از منتقدين ومخالفين بورکراتيزه شدن حزب ودستگاه دولتی در شوروی

رامین جوان
کلنل شابر - بالزاک
مهر ۱۳۹۱

رامین جوان
به یاد جوهیل
آبان ۱۳۹۳
تدوین و ترجمه: رامین جوان

رامین جوان
درفراداشت شاعرجهموری شورایی مونیخ
تير ۱۳۹۴
به مناسبت سالروز قتل اریش موزام توسط نازى ها

رامین جوان
نه به باج خواهی، نه به تحقیر، نه به سیاست ریاضت اقتصادی
تير ۱۳۹۴
نه یعنی نه! نه به تسلیم، نه به سازش، نه به پرداخت حتا یک سنت دیگر به بانک¬ ها.

رامین جوان
مقاومت بلاشرط تنها پاسخ مناسب برای تسلیم بلاشرط
مرداد ۱۳۹۴
تسلیم بدون قید و شرط سیریزا در یونان

رامین جوان
دیدگاه‌ها و اهداف واپس‌گرایانه‌ی اردوغان
مهر ۱۳۹۴

رامین جوان
سرمایه داری و مشکل جهانی پناه جویان
آبان ۱۳۹۴
بنا به آماربه اصطلاح سازمان ملل متحد، هم اکنون تعداد مهاجرین با هیچ دوره¬ی دیگری در تاریخ بشر قابل قیاس نیست. در پایان سال ۲۰۱۴ در حدود ۶۰ میلیون انسان آواره بودند. این رقم سه برابر آمار ده سال پیش می¬باشد. جنگ در عراق، لیبی و سوریه که با دخالت و تحریک قدرت¬های امپریالیستی افروخته شد باعث بی¬خانمانی و فلاکت میلیون¬ها نفر گردید. مرکز بحران آوارگی جهان هم اینک در سوریه قرار دارد که از آنجا تا کنون حدود ۴ میلیون انسان به کشورهای دیگر گریخته¬اند. بدین منظور باید مخاطرات سفری مرگبار در مدیترانه را به جان خرید که تا کنون به بهای جان هزاران زن و مرد و کودک تمام شده است.

رامین جوان
نقش امپریالیسم آلمان در قتل‌عام ارامنه
آذر ۱۳۹۴
درباره نقش امپریالیسم آلمان در همکاری و یاری رساندن به دولت عثمانی برای قتل عام ارامنه

رامین جوان
تروتسکی و شوراهای کارگری
دى ۱۳۹۴
در جریان مبارزه‌ی طبقاتی و تکامل مارکسیسم در روسیه، تروتسکی نخستین فرد (و به‌عبارتی تنها کسی) بود که از آغازین خیزش پرولتاریا در این سرزمین به‌اهمیت و نقش سوویت‌ها یا شوراهای کارگری پی‌برد، روی آن‌ها تأکید ورزید و به‌یاری آن‌ها نیز شتافت. بدین‌معنی‌که دیگر اشکال سازمان‌یا‌بیِ ناشی از وقوع دموكراسی انقلابی، جایی را كه شورا در اندیشه و عمل تروتسكی داشت، اشغال نكردند. او توانایی و ظرفیت این تشكّل را به‌سرعت و به‌طور تجربی، در برآمدِ انقلاب ۱۹۰۵درك كرد. به‌همین دلیل هم بود که او درمتن انقلاب اکتبر۱۹۱۷ نیز مانند لنین نشان داد كه تشكیل دوباره‌ی شوراهای کارگری وظیفه‌ی بس مهمی است كه باید برنشانده شود. تروتسکی پس از انقلاب اکتبر و تا زمان مرگش، بدون واهمه در برابر نفی و ابهامی كه استالین ایجاد كرده بود، مدافع سرسخت و شورانگیز شوراهای کارگری ماند و برنقش و اهمیت آن‌ها برای انکشاف موفقیت‌آمیز انقلاب پرولتاری در چین و نیز در اسپانیا تأکید ورزید.

رامین جوان
تروتسکی، همانند "پیامبری" خاموش
بهمن ۱۳۹۴
عکس: رهبران اپوزيسيون چپ

رامین جوان
وضعیت جهانی پس از فروپاشی شوروی و چشم انداز سوسیالیستی
مارس 1997

رامین جوان
اشاره ای به نظريه زيبايی شناسی ماركس
مرداد ۱۳۹۵
" هدف اين نوشتار، دخالت در مشاجره ی بنيادين ميان «مدرنيسم» و خزعبلات استالینیستی در عرصه هنر وادبیات تحت عنوان«رئالیسم سوسياليستي» است كه بيشترين مباحثات در زمينه زيبايی شناسی ماركس را در طي سده اى که سپری گشت، تحتالشعاع خويش قرار داده است. لازمه ی چنين دخالتی اما آن است كه نخست خود تئوری زيبایی شناسی ماركس مورد بررسی دقيق قرار گيرد."

رامین جوان
عربده جویی راست افراطی جدید در اروپا
آذر ١٣٩٨

رايا دونايفسکايا
فلسفه و انقلاب
۱۹۷۳

رحیم عابدین زاده
اتحادیه های کارگری آمریکا
مهر ۱۳۹۷
نگاهی به تاریخچه فدراسیون کار آمریکا و کنگره سازمان های صنعتی - بازتکثیر از نگاه

رزا لوکزامبورگ
نامه هاى زندان
۱۹۱۸
از نظم نوين٬ ويژه ۱

رزا لوکزامبورگ
گزيده هايى از رزا لوکزامبورگ
۱۸۹۴-۱۹۱۹
به کوشش پيتر هوديس و کوين اندرسون، مترجم حسن مرتضوى، نشر نيکا ۱۳۸۶

رزا لوکزامبورگ
اعتصاب توده اى٬ حزب سياسى و اتحاديه هاى کارگرى - (ترجمه قديمى)
١٩٠٦

رزا لوکزامبورگ
ایستایی و پیشتازی مارکسیسم
۱۹۰۳
برگردان: ی. کهن

رزا لوکزامبورگ
اعتصاب توده اى، حزب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری
اسفند ١٣٩٨
ترجمه: ی. کهن

رزا لوکزامبورگ
رفرم اجتماعی یا انقلاب؟
١٩٠٠
ترجمه جديد "رفرم اجتماعى يا انقلاب؟" از رزا لوکزامبورگ: ی. کهن (سپتامبر ۲۰۲۰)

رزا لوکزامبورگ
تئوری مارکسیستی و پرولتاریا
اسفند ١٣٩٩
"اگر می‌خواستیم کاری را که مارکس در حق طبقه کارگر معاصر انجام داد در چند کلمه بیان کنیم، می‌توانستیم بگوییم: مارکس طبقهٔ کارگر مدرن را بمثابهٔ یک مقولهٔ تاریخی راززدایی کرد ــ یعنی طبقه‌ای با شرایط تاریخی ویژه‌ای برای وجود و قوانین حرکت. توده‌ کارگران مزدی، که بواسطهٔ تشابه هستی اجتماعی‌شان در جامعه بورژوایی به همبستگی روی مى کردند و به جستجوی راهی برای خلاصی از شرایط‌شان و بخشاً پُلی برای رسیدن به سرزمین موعودِ سوسیالیسم برمى آمدند، طبیعتا پیش‌تر از مارکس نیز در کشورهای کاپیتالیستی وجود داشتند. مارکس نخستین کسی بود که کارگران را به مرتبهٔ طبقه کارگر ارتقاء داد، آنهم با پیوندزدن آحادشان توسطِ تکليف‌ٔ ویژهٔ تاریخیِ تسخیر قدرت سیاسی در انقلاب سوسیالیستی. " - رزا لوکزامبورگ 

رضا شهابی
نقش كارگران پیشرو و فعالان كارگری در جنبش كارگری ایران
مرداد ۱۳۹۲

رضا شهابی
درباره مبارزه طبقاتی کارگرانِ ایران
فروردین ۱۳۹۲

رضا مقدم
نقد و بررسى شوراهاى اسلامى
آذر ۱۳۶۹
از سايت اتحاد سوسياليستى کارگرى

رمی گرومل
رکود جهانی: بحران کروناویروس به کجا میرود؟
فروردين ١٣٩٩
رمی گرومل از آلترناتیو انقلابی کمونیستی (گرایشی درون حزب نوین ضدسرمایه‌داری). ترجمه ج.ص

رهياب
ما مانده ایم
اسفند ۱۳۸۷
ای شما ای شب پرستان سکوت- آئین پست، ماچوخورشیدفروزان سرخ وگویا مانده ایم - نوروزیه از رهیاب

رهياب
مامانده ايم - نوروزيه
نوروزيه: ويدئواز دريچه - شعر خوانى: وزير فتحى

رومن روسدلسکى
سرمايه مارکس چگونه شکل گرفت - جلد اول
۱۳۸۹
جلد اول شرحى مهم در باره طرح اوليه مارکس براى کتاب سرمايه و رجوع گسترده او به منطق هگلى - ترجمه سيمين موحد - نشر قطره – ورجاوند - ۱۳۸۹

رومن روسدلسکى
سرمايه مارکس چگونه شکل گرفت - جلد دوم
۱۳۸۹
جلد دوم شرحى مهم در باره طرح اوليه مارکس براى کتاب سرمايه و رجوع گسترده او به منطق هگلى - ترجمه سيمين موحد - نشر قطره – ورجاوند - ۱۳۸۹

رومن روسدلسکى
کارگران و سرزمین پدری
بهمن ١٣٩٦
از سايت نقد اقتصاد سیاسی - ترجمه از اميد پايدار

رھیاب
نزدیکتر بیا رفیق!
اسفند ۱۳۹۲

زحل گوندوز
ترکيه نوين: نتايج مهلک بت سازى از رشد
خرداد ۱۳۹۴
از مانثلى رويو - مقاله به زبان انگليسى

سارا امیریان
درباره‌ برخی دلالت‌های سیاسی شکل تازه‌ اسیدپاشی
آبان ۱۳۹۳
معضلی به نام «اسیدپاشی» در جامعه‌ی ما درد تازه‌ای نیست، همچنان که محدود به حوزه‌ی معنایی نام خود هم نیست؛ داغ-نشانِ کهنه‌ای‌ست از ستمی فراگیر که با نمودهای بی‌شمار خود، بی‌وقفه بر تن و روان زنان دیار ما زخم می‌زند. برای تبیین نمودهای ستم بر زنان که هر روز در جامه‌های کهنه و نو تکرار می‌شوند، و تحلیل چگونگی گذار جامعه به این قهقرا و توقف در آن می‌توان از نظرگاه‌های متنوع جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، فمینیستی و طبقاتی و غیره کمک گرفت تا سرانجام با نگاهی تلفیقی‌ و کل‌نگر به درکی جامع از مساله رسید - از سايت پراکسيس

ساسان دانش
هفت‌تپه، پس از هجده روز مبارزه در التهاب است
آذر ۱۳۹۷
"هجده روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه و شکوه‌ تداوم این مبارزه بر پیشانی مبارزات کارگری ایران خواهد درخشید"

ساسان دانش
"کودک همسری" در هر شرایطی "خشونت" است!
آذر ۱۳۹۷
ایستادگی و مبارزه با "کودک همسری" وظیفه‌ی هر انسانی است که هم‌اینک در این کره‌ی خاکی زندگی می‌کند و نسبت به خویش و فرزندان خویش، به ویژه نسبت به جامعه‌ی خویش احساس مسئولیت می‌کند.

ساسان دانش
به بهانه‌ی روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
آذر ۱۳۹۷

ساسان دانش
نگرشی دیگر با چشم اندازی دیگر به "طرح برنامه ی کارگران انقلابی متحد ایران"
آذر ۱۳۹۷

سايمون ولز
خطر فروپاشى اجتماعى - اپيدمى ابولا
مهر ۱۳۹۳
در باره خطر شيوع بيمارى ابولا - انگليسى

سرجیو گرز
شیلی: خیزش مردمی باید راه را به سوی مجلس موسسان بگشاید
آبان ۱۳۹۸
-  سرجیو گرز از فروم مجلس موسسان - مترجم: ج.ص.

سهند رياحى
در باره کوبانى
مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره وضعيت کوبانى و سياست هاى ارتجاعى دولت ترکيه

سهند رياحى
آینده ناروشن جمهوریت در ترکیه
شهريور ۱۳۹۵
ترکیه شاهد یک کودتای نافرجام بود. کودتایی که به هیچ وجه شباهتی به کودتاهای نظامی سال های قبل نداشت. واقعیت این است که تاریخ ترکیه با کودتاها بیگانه نیست اما این اولین بار است که یک کودتا در ترکیه شکست می خورد و می رود تا فصل جدیدی در ساختار سیاسی اجتماعی ترکیه بگشاید.

سیریل اسمیت
مفهوم مارکس از علم
تير ۱۴.۲
مفهوم مارکس از علم، نوشته سیریل اسمیت، ترجمه از ی. کهن

شاهرخ زمانى
در مخالفت با حکم اعدام و دفاع از حق تعيين سرنوشت خلقھا
مهر ۱۳۹۳

شاهرخ زمانى
اسماعيل عبدى آزاد بايد گردد!
تير ۱۳۹۴
شاهرخ زمانى از درون زندان گوهر دشت – از کميته حمايت از شاهرخ زمانى

شهاب برهان
بررسی تطبیقی ترجمۀ حسن مرتضوی و محمود عبادیان از مانیفست حزب کمونیست
آذر ۱۳۹۳
در توضیحی که بر لزوم ترجمۀ تازه ای که از مانیفست عرضه کرده ام، به اشکالات ترجمه های فارسی موجود و نیز برخی تفاوت ها و ناخوانائی های ترجمه انگلیسی مورد تایید انگلس با نسخۀ اصلی آلمانی اشاراتی کرده بودم. تا زمان انتشار ترجمۀ خودم، ترجمۀ مشترک آقایان حسن مرتضوی و محمود عبادیان از مانیفست برایم قابل دسترسی نبود و اخیراً نسخه ای از آن به دستم رسیده است. با مطالعه و مقابلۀ آن با نسخۀ انگلیسی مانیفست، به اشکالاتی برخوردم و حالا که تصمیم گرفته ام ترجمۀ خود م را از طریق اینترنت در دسترس عموم قرار دهم، فکر می کنم بیان انتقادات ام به ترجمۀ حسن مرتضوی – محمود عبادیان بعنوان مکمل مقدمه ای که بر ترجمۀ خود نوشته بودم، کار نابجائی نباشد.

شهاب برهان
اعتصاب عمومى سياسى
ارديبهشت ۱۳۸۰
مقاله اى در باره اعتصاب عمومى سياسى

شهاب برهان
درباره شعار رفراندوم
دى ۱۳۸۳

شهاب برهان
اصلاحات شکست خورد؛ حالا چه؟
اسفند ۱۳۸۲

شيده ستوده
سياست ادامه جنگ است با وسائل ديگر!
اسفند ۱۳۹۳
اين گفته معروف کلاسويتز که جنگ ادامه سياست است با وسائل ديگر شايد براى قرن ۱۹ و اوائل قرن۲۰ صحت داشت، اما در قرن فعلى، "در دوران سرمايه دارى پسين، بايد گفت اين سياست است که به پوششى براى ادامه جنگ تبديل شده است" . اگر ديروز قرارداد صلح به معناى پايان جنگ بود، امروزه فقط زمانى امضا مى شود که شرايط براى تدارک جنگ بعدى فراهم شده باشد. دستگاه هاى نظامى-امنيتى آمريکا، سرکرده نظام جهانى امپرياليستى، سياست هايى را دنبال مى کنند که جنگ و تخريب را به يکى از سودآورترين حوزه هاى اقتصاد سرمايه دارى پسين تبديل کرده است. حال اين سياست است که گاهى به جنگ تبديل مى شود، يا جنگ که با سياست تدارک ديده مى شود؟

صادق افروز
ترغیب مردم به شرکت در انتخابات کذایی یا تحریم ؟
شهريور ۱۳۹۴
نقدى برمقاله "رویارویی بزرگ در حاکمیت اسلامی" از ارژنگ بامشاد

عباس نورزاد آبکنار
اتاق ٩٥
شهریور ١٣٩٦
برشی از تاریخ زندان اوین در دهه ی خونبار شصت - نوشته :عباس نورزاد آبکنار با مقدمه ای از : وزیر فتحی - از سايت فراپيش

على خدرى
"کميته هماهنگى" را تقويت کنيم
اردیبهشت ١٣٨٤
کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکل هاى کارگرى

على نصيرى
بدرود فرمانده
فروردين ۱۳۹۴
فرمانده چه - هديه هنرمند کارگر و کارگر هنرمند، على نصيرى، به رفقاى سوسياليست!

علی فرمانده
از جنبش فدایی تا تشکیلاتهای فدایی
آذر ۱۳۸۵

علی فرمانده
حق تعیین سرنوشت یا سیاست "حل" مسئله ملی در ایران!؟
آذر ۱۳۸۵

علیرضا کیا
سوسیالیسم چیست؟
دى ۱۳۹۱
خیلی از سوسیالیست‌ها مطرح می‌کنند که مالکیت خصوصی است که جامعه طبقاتی را باعث می‌گردد و برای اینکه جامعه طبقاتی را از بین بُرد، میبایستی که مالکیت خصوصی را لغو نموده و از بین ببریم. چگونه؟ با دولت و مالکیت دولتی. متاسفانه، ما نتایج آن را در روسیه و چین و سایر کشورهای اروپای شرقی مشاهده نمودیم. کارگران در آنجا مطرح می‌کردند که "این دولت تظاهر می‌کند که دستمزد ما را پرداخت می کند و ما تظاهر می کنیم که کار می‌کنیم".

فابین تریت
بسوی یک رکود اقتصادی
خرداد ١٣٩٩
ترجمه ج.ص

فرانتس ياکوبوفسکى
ايدئولوژى و روبنا در ماترياليزم تاريخى
۱۹۳۶
از دفترهاى ويژه کندوکاو: آگاهى و وجود - آبان ۱۳۹۴

فروغ اسدپور
روشنفکران و پروژه هاى (ضد) هژمونيک
خرداد ۱۳۹۳
نگاهى به آراى هايک و نوليبرال هاى ايرانى – انتشارات پراکسيس

فروغ اسدپور
سوژه انقلابي
ارديبهشت ۱۳۸۹
بررسي و نقد فراسوي سرمايه اثر مايكل لبوويتز - نشر بيدار

فروغ اسدپور
نقدی بر نوتاريخيگری
آبان ۱۳۸۶
اشاره به آرای عباس ميلانی

فروغ اسدپور
رئاليزم انتقادى
تير ۱۳۹۰
نشر آلترناتيو

فلیکس مورو
جنگ داخلی در اسپانیا
فروردين ۱۳۹۷
این جزوه در دسامبر 1936 در گرماگرم جنگ داخلی در اسپانیا نوشته شده است. فلیکس مورو، تروتسکیست آمریکایی، سردبیر سابق نشریات حزب کارگران سوسیالیست آمریکا و از رهبران این حزب در دهه چهل میلادی، دو سال بعد(1938) جزوه ديگرى نوشت به نام انقلاب و ضدانقلاب در اسپانیا که هردو در کتابى با همين عنوان منتشر شدند. اين کتاب همچنان یکی از بهترین تحلیلهای مارکسیستی انقلاب و جنگ داخلی در اسپانیا به شمار میرود. اين مطلب بخشى از شماره بعدى نشريه کندوکاو است که به جنگ داخلى اسپانيا اختصاص داه شده است. ترجمه از ى.ک.

لئو فرانكل
کمون پاريس
۱۳۸۷
نخستين وزير كار در نخستين حكومت كارگرى - ترجمه از شهزاد سرمدى

لنين
دولت و انقلاب
۱۹۱۷

لنين
امپرياليزم به مثابه بالاترين مرحله سرمايه دارى
۱۹۱۷
مترجم: محمد پور هرمزان

لنين
دوتاکتيک سوسيال دموکراسى در انقلاب دموکراتيک
۱۹۰۵
از منتخب آثار لنين

لنين
توسعه سرمايه دارى در روسيه
۱۸۹۹
برگردان: ف. فرخى

لنين
سخنرانى و درس درباره انقلاب ۱۹۰۵
۱۹۱۷

لنين
چه بايد کرد
۱۹۰۲
بازنويس از منتخب آثار لنين – ياشار آذرى

لنين
درس هاى انقلاب
سپتامبر ١٩١٧
منتشر شده در منتخب يکجلدی آثار لنين به فارسى صفحات ٤٨٣ تا ٤٨٨ - بازنويسی و بعضا ترجمه مجدد خسرو داور، اکتبر ٢٠٠٦

لنين
نامه هايى از دور
مارس ١٩١٧
نامه نخست - نخستين مرحله نخستين انقلاب

لنين
يک قدم به جلو٬ دو قدم به عقب
۱۹۰۴
مترجمين: م. پورهرمزان٬ على بيات

لنين
نامه ھايی دربارۀ تاکتيک ھا
۱۹۱۷
نخستين نامه ازجزوه درباره تاکتيک ها که در آوريل ۱۹۱۷ منتشر شد

لنين
راجع به وظايف پرولتاريا در انقلاب حاضر - تزهاى آوريل
۱۹۱۷
از سايت نشرکارگرى سوسياليسى

لنين
به مناسبت چهارمين سالگشت انقلاب اکتبر
۱۹۲۱
از نشرکارگرى سوسياليسى

لنين
درباره قدرت دوگانه
۱۹۱۷
از نشرکارگرى سوسياليسى

لنين
مارکسيزم و رويزيونيزم
۱۹۰۸
ترجمه از سهراب شباهنگ، از سايت آذرخش

لنين
طرح اوليه تزهاى مربوط به مسئله ملى و مستعمراتى
۱۹۲۰
از نشرکارگرى سوسياليسى

لنين
انقلاب پرولترى و کائوتسکى مرتد
۱۹۱۸
بازنويسى از منتخب يک جلدى آثار لنين به فارسى

لنين
ترازنامه مباحثه اى پيرامون حق ملل در تعيين سرنوشت خويش
۱۹۱۶

لنين
اقتصاد و سياست در عصر ديکتاتورى پرولتاريا
۱۹۱۹
از منتخب آثار تک جلدى لنين - بازنويسى نشر کارگرى سوسياليستى

لنين
طبقه کارگر و دموکراسى بورژوايى
۱۹۰۵
از نشر کارگرى سوسياليستى

لنين
کمونيزم "جناح چپ" – آشفتگى کودکانه
۱۹۲۰
از منتخب آثار تک جلدى لنين - بازنويسى نشر کارگرى سوسياليستى

لنين
در باره اعتصاب
۱۸۹۹
ترجمه: ی. کهن

لنين
ترجمه جديد «چه باید کرد؟» لنين
دى ١٣٩٩
ترجمه جديد "چه بايد کرد؟"٬ "ازکجا بايد آغاز کرد؟" و مقدمه لنين بر چاپ دوم "چه بايد کرد؟" – ترجمه از تراب ثالث و ى.کهن - از سايت کندوکاو.

مارال جفرودى
در باره انتخابات ترکيه
خرداد ۱۳۹۴
از نشريه اينترنشنال ويوپوينت - مقاله به زبان انگليسى

مارچلو موستو
گروندريسه کارل مارکس
۱۳۸۹
ترجمه: حسن مرتضوى – نشر نيکا ۱۳۸۹

مارچلو موستو
ملاحظاتی درباره تاریخ انترناسیونال اول
ارديبهشت ۱۳۹۴
مقدمه کتاب مارچلو موستو در باره بين الملل اول – ترجمه: رامين جوان

مارچلو موستو
بازبینی مفهوم بیگانگی مارکس
شهريور ۱۳۹۵
ترجمه: محمد عبادی فر - از سايت نقد اقتصاد سياسى

مارکس
اداى سهمى به نقد فلسفه حقوق هگل: مقدمه
۱۸۴۴
از کتاب دو نوشته از مارکس، مترجم مرتضى محيط، انتشارات سنبله ۱۳۸۰

مارکس
در باره مسئله يهود
۱۸۴۴
از کتاب دونوشته از مارکس، مترجم: مرتضى محيط، انتشارات سنبله ۱۳۸۰

مارکس
تزهاى در باره فويرباخ
۱۸۴۵
برگردان: تراب ثالث

مارکس
نقد برنامه گوتا
۱۸۷۵
ترجمۀ سهراب شباهنگ

مارکس
ايدئولوژى آلمانى
۱۸۴۶
بخش اول – در باره فلسفه فويرباخ. مترجم: زوبين قهرمان

مارکس
دست نوشته هاى اقتصادى و فلسفى ۱۸۴۴
۱۸۴۴
ترجمه حسن مرتضوى – انتشارات آگاه

مارکس
هيجدهم برومر لوئى بناپارت
۱۸۵۲
برگردان از باقر پرهام - نشر مرکز

مارکس
جنگ داخلى در فرانسه ۱۸۷۱
۱۸۷۱
مترجم: باقر پرهام - نشر مرکز - ۱۳۸۰

مارکس
صورت بندى هاى اقتصادى پيشا سرمايه دارى
۱۸۵۸
از گروندريسه مارکس - ترجمه ۱۳۵۳ از خ. پارسا

مارکس
فقر فلسفه
۱۸۴۷
مترجم: آرتين آراکل - ناشر: اهورا - ۱۳۸۳

مارکس
سانسور و آزادى مطبوعات
۱۸۴۳
ترجمه: حسن مرتضوى - نشر اختران ۱۳۸۳

مارکس
اختلاف بين فلسفه طبيعت دموکريتى و اپيکورى - رساله دکتراى فلسفه
۱۸۴۱
مترجمان: محمود عباديان، حسن قاضى مرادى - نشر اختران ۱۳۸۱

مارکس
خلاصه کتاب باکونین تحت نام «استاتیسم و آنارشی»
فروردين ۱۳۹٧
ترجمه از نازنین و یامین، کندو کاو ٦ – فروردين ۱۳۹٧ – ويژه آنارشيسم

مارکس
کار مزدی و سرمایه - (کتاب گویا)
١٨٤٩
این اولین کتابِ گویا از مارکس به زبان فارسی است. این جزوه در اصل سخنرانی های خود مارکس است که در آن پایه ای ترین مفاهیم اقتصاد سیاسی را برای کارگران تشریح می کند - از سايت آرشیو عمومى ادبیات مارکسیستى

مارکس
کاپيتال ١.١.١.٤ - فتيشيزم کالاها و راز آن (کتاب گویا)
دى ١٣٩٨
کتاب گويا : کاپيتال - جلد١- بخش١- فصل١- قسمت ٤

مارکس
در باره کار مولد و غيرمولد - (کتاب گویا)
١٨٦٣
کتاب گويا: دستنوشته هاى اقتصادى ١٨٦٣مارکس: تئورى هاى ارزش اضافه - ضميمه به بخش اول٬ ١١ و ١٢

مارکس
کاپيتال ١.١.١.١ - دو مؤلّفۀ کالا: ارزش استفاده و ارزش (کتاب گویا)
بهمن ١٣٩٨
کتاب گويا : کاپيتال - جلد١- بخش١- فصل١- قسمت١

مارکس
کاپيتال ١.١.١.٢ - ماهيّت دوگانۀ کار متجسّم در کالا (کتاب گویا)
بهمن ١٣٩٨
کتاب گويا : کاپيتال - جلد١- بخش١- فصل١- قسمت٢

مارکس
کاپيتال ١.١.١.٣ - شکل ارزش، يا ارزش مبادله‌اى (کتاب گویا)
بهمن ١٣٩٨
کتاب گويا : کاپيتال - جلد١- بخش١- فصل١- قسمت٣

مارکس
کاپيتال ١.٣.٧.١ - پروسۀ کار يا پروسۀ توليد ارزش‌استفاده (کتاب گویا)
آبان ۱۳۹۹
کتاب گويا: کاپيتال - جلد ١ - بخش ٣ - فصل ٧ - قسمت ١

مارکس
کاپيتال ١.٣.٧.٢ - پروسۀ توليد ارزش اضافه (کتاب گویا)
آبان ۱۳۹۹
کتاب گويا: کاپيتال- جلد ١ - بخش ٣ - فصل ٧ - قسمت ٢

مارکس
کاپيتال ١.١.٢ - مبادله (کتاب گويا)
دی ۱۳۹۹
کتاب گويا: کاپيتال مارکس٬ جلد ٬١ بخش ١ ٬ فصل ٢ ٬ مبادله

مارکس
کاپيتال ١.١.٣.١ - پول يا گردش کالاها٬ ميزان ارزش ها (کتاب گويا)
بهمن ١٣٩٩
کتاب گويا: کاپيتال مارکس - جلد ١ - بخش ١ - فصل ٣ - قسمت ١

مارکس
کاپيتال ١.١.٣.٢ – پول يا گردش کالاها، وسیلۀ گردش - الف: دگردیسی کالاها (کتاب گويا)
اسفند ١٣٩٩
کتاب گويا: کاپيتال مارکس – جلد ١ – بخش ١ – فصل ٣ – قسمت ۲- الف

مارکس، انگلس
مانيفست کمونيست
۱۸۴۸
مترجم: محمد پور هرمزان

مارکس، انگلس
خانواده مقدس
۱۸۴٥
ترجمه تيرداد نيکى - انتشارات صمد

مارکس، انگلس
مانيفست کمونيست
۱۸۴۸
ترجمه شهاب برهان - ۱۳۹۳

مارگارت بنستون
اقتصاد سیاسی رهایی زنان
آذر ۱۳۶۴
ترجمه: آ. یونسی - از سوسياليسم و انقلاب

مارگارت کولسون
کار زن در سرمایه‌داری
اسفند ۱۳۶۴
مترجم: آ. يونسى – سوسياليسم و انقلاب ۴

ماياکوفسکى
ماياکوفسکى را درياب٬ کهنگى را بسوزان
منتخبى از کارهاى ماياکوفسکى و ديگران با مقدمه مترجم: شهاب آتشکار - انتشارات میر

مايک مکنير
فرضيه کمونيستى – الن باديو
تير ۱۳۹۰
مائوييزم پر مدعا - نقد و بررسى فرضيه کمونيستى٬ الن باديو - انگليسى

مايکل رابرتس
تورم منفی در سرمايه دارى
بهمن ۱۳۹۳
مقاله اى از مايکل رابرتس در باره خطر تورم منفى - به زبان انگليسى

مايکل لبوويتز
اهميت امروزين مارکسيزم
فروردين ۱۳۹۲
مصاحبه ی ژو مینگ لیانگ با مایکل لبوویتز از نشريه مانثلى ريويو

مایکل رابرتز
دنیای رویایی رکود طولانی
مهر ۱۳۹۸
ترجمه: رامین جوان

مایکل رابرتز
گروه ٢٠، تجارت و ثبات مالی
شهريور ۱۳۹۸

مایکل لبوویتز
سکو ت های کاپیتال
۱۹۹۷
برگردان: آبتین درفش - از انتشارات گروه پروسه - شهریور ۱۳۹۳

مجموعه مقالات
تفسيرهاي ماركسيستى از بحران كنونى
آذر ۱۳۹۱
لئو پانيچ، ژوزف چونارا، ديويد مكنالي، آلفردو سعد فيلهو، كوستاس لاپاويتساس، ميشل هوسون، رابرت برنر، آندروس پايياتسوس - برگردان از حسن آزاد - نشر بيدار

مجموعه مقالات
اهميت گسست لنين از ماركسيسم عاميانه
۱۳۹۰
اهميت گسست لنين از ماركسيسم عاميانه براي بازسازي چپ - كوين اندرسون، ميشل لووي، جان ريز، استاتيس كوولاكيس، ساوس ميشل متساس، لويي آلتوسر، جان مالينو - نشر بيدار

مجموعه مقالات
سوسياليزم - معرفى آراى ارنست مندل
۱۳۹۰
مترجمين: روستا، سپهر، وزیری، روشن، ثابت، آزاد، حاجبی - نشر بيدار

مجموعه مقالات
بحث هايى در باره روش و ساختار كاپيتال - ۱
شهريور ۱۳۹۰
ك. ماركس، ف. انگلس، ر. ميك ، پ. سوييزي، ر. روسدلسكي، ا. مندل، هاجز، س. رهنما، م. هاينريش، ا . رنو - انتشارت بيدار

مجموعه مقالات
بحث هايى در باره روش و ساختار كاپيتال - ۲
شهريور ۱۳۹۱
مایکل هاینریش، فرد موسلی، پل برکت، ایزومی اومارا، رگینا روث - انتشارت بیدار

مجموعه مقالات
بحث در باره نظام مناسبات بين المللى
۱۳۹۱
باب روثورن، ارنست مندل، مارتين نيكولاس، روبين موراي - مترجم: ح.رياحي - نشر بيدار

مجموعه مقالات
جدال ماركسيسم با آنارشيسم
۱۳۹۰
هال دريپر، ماكسميليان روبل،پل بلكلج، ايان بيرشال - برگردان: ج. آزاد، ف. راستي. ن. ابراهيمي - نشر بيدار

مجموعه مقالات
نظريه ماركسيستى مزد
۱۳۸۹
باب روثورن، كنت لاپيدس، فرانسيس گرين، بروس فليپ، ارنست مندل - مترجم: ح.آزاد - نشر بيدار

مجيد صالحى
رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس
تیر۱۳۹۸
ویراست۲

مجيد صالحى
فراروی از فلسفه به روش شناسی انقلابی
دى ١٣٩٨
در باره تز يازدهم از تزهاى مارکس در باره فويرباخ

مجید صالحی
کژفهمی موشه پوستون از محوری ترین نکته کاپیتال
مرداد ۱۳۹۹
"پوستون، خصلت دوگانه کار را، نه در تضاد ارزش مصرفی، ارزش مبادله ای، بلکه در دوگانگی کار مشخص، کار مجرد، نتیجه گیری کرده است و تصورش بر این است که کار مجرد، معنای معمول مجرد را ندارد بلکه مجردی متفاوت است."

مجید نفیسی
دریاچه قو
۸ مارس
برخيز! برخيز! دستان خود را از دو سو بگشا, از جسمِ بيجان خود بيرون آى, و بگذار زيبايي بار ديگر با تو سخن بگويد - از "هديه نوروزي فصلنامه نگاه نو"

محمد على خنجى
ارزش نظريه وجه توليد آسيايى و تاريخچه آن
فروردين ۱۳۹۴
مجموعه اى که در اين جا مى آيد مقدمه گونه اى است بر طرح وسيع ترى در باره وجه توليد آسيايى که دکتر خنجى نتوانست به اتمام برساند. ساواک مانع انتشار اين مجموعه شده بود. باز تکثير از نسخه منتشره در ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی

محمدرضا شالگونی
فلسطينيان امروز و يھوديان آن روز
فروردين ١٣٨٨
از سايت راه کارگر

مراد فرهادپور، بارانه عماديان
تجديد مستمر برده داری در كاپيتاليسم
شهريور ۱۳۹۴
گزارش سمينار گذار به سرمايه داری: نقد تاريخ فاتحان - از روزنامه اعتماد

مهر ۱۳۵۷
دموکراسى سوسياليستى و ديکتاتورى پرولتاريا
دموکراسى سوسياليستى و ديکتاتورى پرولتاريا - قطعنامه دبير خانه بين الملل چهارم - کنگره ۱۱

موشه ماخوور
صهيونيزم – تلاش براى کسب مشروعيت
شهريور ۱۳۹۳
مقاله موشه مخوور٬ مارکسيست اسرائيلى در باره صهيونيزم در نشريه ويکلى وورکر - انگليسى

موشه ماخوور
بوی تعفن استعمار صهیونیستی
ارديبهشت ۱۴۰۰

موشه ماخوور
جنگ اسرائیل در غزه
آذر ۱۴۰۲
گفتگوی یاسمین میظر با موشه مخوور در باره جنگ اسرائیل در غزه

موشه مخوور
قمار دوجانبه نتانياهو
اسفند ۱۳۹۳
مقاله اى از مارکسيست اسرائيلى در باره انتخابات اسرائيل - از سايت "آرشيو اشغال گرى اسرائيل" - به زبان انگليسى

موشه مخوور
نتايج انتخابات اسرائيل
فروردين ۱۳۹۴
سخنرانى موشه مخوور در لندن در باره نتايج انتخابات اسرائيل - برگردان از ويکلى وورکر– به انگليسى

ميخاييل باختين
سوداى مکالمه٬ خنده٬ آزادى
۱۹۷۹
گزيده و ترجمه: محمد پوينده - شرکت فرهنگى هنرى آرست

ميشل لووى
سوسياليسم زيست محيطى
دى ۱۳۹۱
از سايت نگرش - مترجمان: ت. حقشناس، ف. بقايى، ح. رياحى، ب. مالكى - انتشارات بيدار

ميشل لووى
اخگر در عمل روشن میشود: فلسفه پراکسیس در اندیشه رزا لوکزامبورگ
شهريور ۱۳۹۸
مترجم: ج.ص.

ميشل لووى
سرزمین پدری یا سیاره‌ی مادری؟
بهمن ١٣٩٦
از سايت نقد اقتصاد سیاسی - ترجمه از اميد پايدار

ميشل لووى٬ اوليويه بزانسن
ميراث انقلابى چه گوارا
مرداد ۱۳۹۱
برگردان از نيکو پورورزان – نشر آلترناتيو

میشل هوسن
بحران اقتصادی و هرج‌ومرج جهانی
مهر ۱۳۹۸

نائومى کلاين
دکترين شوک – ظهور سرمايه دارى فاجعه
۱۳۸۹
مترجمين: مهرداد (خليل) شهابى٬ مير محمود نبوى - ناشر: کتاب آمه

ناتانيل فلکين
چگونه استالین از تاسیس دولت اسرائیل حمایت کرد
ارديبهشت ۱۴۰۰
منبع: نشریه انقلاب مداوم. ترجمه از فرانسوى: ج. ص.

نازلی پرتوی
حاشیه‌ای بر کتاب «یادنوشته‌ها، تابوت زندگان»
مهر ۱۳۹۹
"قصدم این نیست که به همهٔ مسائل و جزئیاتی که در این «رُمان» آورده بپردازم، بلکه درصدد هستم تا تنها ‌روی سه موضوع تمرکز کنم: ۱ـ توجیهات هما کلهری راجع به چگونگی تواب شدنش. ۲ـ تصویر واژگونهٔ هما از دوره تواب بودنش، از سرموضعی‌ها، توابین و مسئولین زندان. ۳ـ چگونگی و چرایی دلسردیش از اسلام و جمهوری اسلامی؟!" - نازلی پرتوی

نازنين و يامين
«بحران کرونایی»؛ خصوصی‌‌سازی سود، اجتماعی‌کردن زیان!
ارديبهشت ۱۳۹۹
نوشته دوم از نازنين و يامين در باره بحران باصطلاح کرونایی

نازنين و يامين
پاندمی کرونایی: ارزیابی یک‌ساله!
دى ١٣٩٩
مطلب سوم از نازنين و يامين در باره پاندمى کرونايى که به ارزیابی، بررسی و تکمیل داده‌های‌ قبلی پرداخته است.

نازنین و یامین
روژآوا در نزاع کار- سرمایه
دى ١٣٩٦
نوشتار زیر نگاهی گذرا به روژاوا و تاریخچه تاسیس «فدراسیون شمال کردستان»، نقش حزب کارگران کردستان و رهبری این حزب دارد. بدنبال به پایه های مادی پاگیری روژاوا می‌پردازد و این رُخداد را در بطن مناسبات اقتصادی، سیاسی، تاریخی و ژئوپولیتیکی خاورمیانه مورد مطالعه قرار می¬دهد. در خاتمه جایگاه روژاوا در توازن کار- سرمایه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

نازنین و یامین
از کمونیسم تا کمونالیسم
دى ١٣٩٦
نوشتار حاضر به معرفی و نقد نظرات موری بوکچین Murray Bookchin٬ بنیانگذار کمونالیسم اختصاص دارد. بواقع قرار است تا با نگاهی نقادانه٬ به بررسی راهکارهای عملی کمونالیست‌ها٬ برای خلاصی از مصایب حاضر بپردازیم.

نازنین و یامین
کندو کاو ٦
فروردين ۱۳۹٧
ويژه آنارشيسم

نازنین و یامین
نقدی به بنیان‌های نظری-سیاسی آنارکو- کُلِکتیویسم (باکونینیسم)
فروردين ۱۳۹٧
نقد و بررسی باکونین و گرایشی از کُلِکتیویسم که خود را باکونینیست می‌داند. از نازنین و یامین، کندو کاو ٦ – فروردين ۱۳۹٧ – ويژه آنارشيسم

نازنین و یامین
دموکراسی اقتصادی یا کنترل کارگری؟!
خرداد ١٣٩٨
از نشر نگاه

نازنین و یامین
کنترل کارگری، از آنچه نیست تا آنچه ھست!
خرداد ١٣٩٨
از نشر نگاه

نازنین و یامین
تاملی بر کتابِ: «شورا: شکل سیاسیِ سرانجام مکشوف»
آبان ۱۳۹۸
- نقدى بر نظريات امانوئل نس و داریو آزلینی در باره کنترل کارگرى

نازنین و یامین
ویروس کورونا، سرمایه و سیاست!
اسفند ١٣٩٨

نبرد طبقاتی
کمبود واکسن، محصول سیاست تراستها و دولتها
ارديبهشت ۱۴۰۰
پنج ماه است که سازمانهای بهداشتی واکسنهای کرونا را تایید کرده‌اند اما واکسیناسیون همچنان پیش نمیرود. تا پایان ماه مارس تنها ۱۲۶ میلیون نفر در دنیا بطور کامل واکسینه شده‌اند و ۳۲۰ میلیون نفر دیگر دوز اول واکسن را دریافت کرده‌اند؛ معادل ۱،۵ درصد و ۴ درصد از جمعیت جهان. واکسن کم است اما در سود صنایع بزرگ دارویی کمبودی نیست. این صنایع توانسته‌اند حتی پیش از تولید محصول سود خود را ببرند.

نقاشان استان البرز
فراخوان اول ماه مه
۱۰ اردیبهشت
فراخوان سندیکای نقاشان استان البرز به مناسبت اول ماه مه ۱۳۹۵

هال دريپر
ماركس‏ و ديكتاتورى پرولتاريا
۱۹۸۷
فصل اول کتاب ديکتاتورى پرولتاريا از مارکس تا لنين – ترجمه م - مهديزاده

هال دريپر
نظريه انقلاب مارکس - جلد اول – دولت و بوروکراسى
۱۹۷۷
ترجمه: حسن شمس آورى - نشر مرکز - بهمن ۱۳۸۲

هال دريپر
مرگ دولت نزد مارکس و انگلس
آذر ۱۳۹۰
برگردان از سوسن روستا - نشر بيدار

هاوارد زين
مارکس در سوهو
۱۹۹۹
کارل مارکس و بازگشت او – نمايشنامه در يک پرده – انتشارات انديشه و پيکار - مهر ۱۳۸۸

هيلل تيکتين
استراتژى سرمايه دارى چيست؟
شهريور ۱۳۹۳
مقاله هيلل تيکتين از نشريه ويکلى وورکر - انگليسى

هيلل تيکتين
سرمايه دارى – اشکال در حال افول٬ نظام ورشکسته
مرداد ۱۳۹۲

هیروشی اوشیدا
گروندریسه مارکس و "منطق" هگل
۱۹۸۸
این نوشته برگردان (همراه با اندکی تلخیص) فصل اول کتاب اوشيدا با همين عنوان است. ترجمه آيدين ترکمه - از سايت نقد اقتصاد سياسى

والتربنيامين
عروسک و کوتوله
۱۹۳۱
مقالاتى در باب فلسفه زبان و فلسفه تاريخ - گزينش و ترجمه: مراد فرهادپور، اميد مهرگان – ناشر: گام نو، ۱۳۸۵

وزیر فتحی
آرمان خواهان – زندانيان سياسى دهه شصت
۱۳۹۲
آرمان خواهان – در باره زندانيان سياسى دهه شصت - از انتشارات پروسه

وزیر فتحی
سخنرانی به مناسبت روز جهانی کارگر
مه ۱۳۹۳
سخنرانی در باره اهميت و ضرورت سازمانيابى طبقه کارگر

وزیر فتحی
مشخصه ها و مشترکات زندانیان سیاسی دهه ی شصت
مهر ۱۳۹۲
سخنرانى در واشنگتن به مناسبت سالروز کشتار زندانيان سياسى سال ۱۳۶۷

وزیر فتحی
بابونه در برهوت
فروردين ۱۳۹۱
مجموعه اشعارى از وزير فتحى (رهياب) – فروردين ۱۳۹۱

وزیر فتحی
تاًملی دیگربار بر طرح خاورمیانه ی سوسیالیستی
آبان ١٣٩٦
از سايت فراپيش

وزیر فتحی
ایران و جهان: چشم اندازها و مواضع ما
آذر ١٣٩٥
از سايت فراپيش

وزیر فتحی
دیالکتیک تعلیق
مرداد ۱۳۹۷
تبیین نظریه با نگاهی بر نقش و کارکرد یاوران ِ دوفاکتوی جمهوری اسلامی - پیشگفتار

وزیر فتحی
سلام بر مَلَک الموت
شهريور ۱۳۹۷
شعری از وزیر فتجی به مناسبت مرگ سناتور مک کین

ولاديمير ماياکوفسکی
ديگر - گزيده اشعار
۱۳۸۶
برگردان از شهاب آتشکار - انتشارات میر

ویلیام رابینسون
بحران انباشت و دولتِ پلیسیِ جهانی
ارديبهشت ۱۳۹۷
از مقاله William I. Robinson, Accumulation Crisis and Global Police State, 2018 ترجمه: نازنین و یامین

ویلیام رابینسون
شورش جهانیِ ضدحکومتی: هرج و مرج بعدی؟
ارديبهشت ۱۳۹۷
از مقاله William I. Robinson, Global Rebellion: The Coming Chaos? ترجمه: نازنین و یامین

ویلیام رابینسون
فاشیزم قرن بیست و یکمی و بحران سرمایه‌داری
ارديبهشت ١٣٩٨
آیا فاشیزم قرن بیست و یکمی قادر به حل بحران سرمایه‌داری جهانی هست؟ مقاله اى از ویلیام رابینسون - مترجم: ج.ص. 

ویلیام رابینسون
سرمایه داری جهانی: بحران بشریت وفاشیسم قرن بیست و یکم
شهريور ۱۳۹۸

ویلیام رابینسون
«سوسیالیزم ابلهانه» چپ «ضدامپریالیست»
شهريور ۱۴۰۲
سوسیالیست آلمانی آگوست ببل میگفت که یهودی‌ستیزی «سوسیالیزم ابلهان» است چرا که یهودستیزان تنها وقتی استثمار سرمایه‌دارانه را به رسمیت میشناسند که استثمارگر یهودی باشد در غیر اینصورت چشمان خود را به استثماری که عامل آن اقشار دیگر باشد میبندند. پس از یک قرن این سوسیالیزم ابلهانه دوباره احیاء شده است. اینبار توسط چپی که خود را «ضدامپریالیست» میداند و استثمار و ستم سرمایه‌دارانه را تنها وقتی که از جانب ایالات متحده و قدرتهای غربی و حکومتهایی که اینها حامی آن هستند اعمال شده باشد محکوم میکند اما نه تنها چشم خود را بر دولتهای سرکوبگر و اقتدارگرا و دیکتاتوری که مورد خصم واشنگتن هستند میبندد بلکه از آنان حمایت نیز میکند. در این نوشته درباره چین و نیکاراگوئا و بریکس و چندقطبی‌گرایی صحبت میکنم چرا که این موارد بخوبی منطق پیچیده و واپسگرای این چپ «ضد‌امپریالیست» را آشکار میکنند.

ى. کهن
قربانی، تواب یا عامل رژیم اسلامی؟
آبان ۱۳۹۹
در ادامه نوشتار قبلى از ى. کهن: "نگاهی به تابوت زندگان"

ياسمين ميظر
معماى داعش
مهر ۱۳۹۳
مقاله ياسمين ميظر در باره داعش از نشريه ويکلى وورکر - انگليسى

ياسمين ميظر
تسليحات اتمى مخفى اسرائيل
تير ۱۳۹۳
مقاله از نشريه ويکلى وورکر – انگليسى

ياسمين ميظر
در باره بيانيه تريبونال ايران
آذر ۱۳۹۱

ياسمين ميظر
پاسخ به مدافعين تريبونال ايران
آبان ۱۳۹۱
پاسخ ياسمين ميظر به انتقادات مدافعين تريبونال ايران - انگليسى

پائولو فريره
آموزش ستمديدگان
۱۹۷۰
برگردان از احمد بيرشک و سيف الله داد - انتشارات خوارزمى

پراکسیس
رقص دیالکتیک: گام هایی در روش مارکس - برتل اولمن
خرداد ۱۳۹۳
معرفى کتاب از سايت پراکسيس

پرى آندرسون
معادلات و تناقضات آنتونيو گرامشى
۱۹۷۶
از کتابى با همين عنوان، گرد آورنده و مترجم: شاپور اعتماد - انتشارات طرح نو، ۱۳۸۳

پرى آندرسون
گذار از عهد باستان به فئوداليزم
۱۹۷۴
ترجمه: حسن مرتضوى – نشر ثالث ۱۳۸۸

پل لافارگ
حق تن آسايى
۱۸۸۳
ترجمه: بهروز صفدرى - از نشر کلاغ ۱۳۹۱

پیتر هیودیس
فراسوی سرمایه‌ی ایستوان مزاروش - مفهوم‌پردازی بدیلی رهایی‌بخش
آذر ۱۳۹۳
مترجم: نوید قیداری - از سايت نقد اقتصاد سياسى

پیتر هیودیس
ديالکتيک تعيّن مکانى سرمايه
فروردين ۱۳۹۴
بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ - ترجمه‌ مهدی صابری - از سايت نقد اقتصاد سياسى

پیرفرانک
بین الملل چهارم
۱۳۵۷
درباره تاریخچه بین الملل چهارم - انتشارات طلیعه خرداد ۱۳۵۷

چد کتسر
آموزش دادن آموزش دهندگان
مرداد ۱۳۹۷
بخشی از تزهای فوئرباخ مارکس - ترجمه ی بهزاد اسدی

کارل کرش
موقعيت کنونی مسأله "مارکسيسم و فلسفه"
۱۹۳۰
پاسخ به انتقادات به کتاب کرش در باره مارکسيزم و فلسفه - ترجمه: حميد وارسته

کارل کوسيک
ديالکتيک انضمامى بودن
۱۹۷۶
ديالکتيک انضمامى بودن - بررسى در مساله انسان و جهان مترجم: محمود عباديان - نشر قطره

کارینا نوخالس٬ خاویر زونیگا
شیلی: «طبقه کارگر وارد صحنه سیاست میشود»
آبان ۱۳۹۸
- مصاحبه با کارینا نوخالس و خاویر زونیگا - مترجم: ج.ص.

کريس گرى
اسرائيلى ها و فلسطينى ها – موشه مخوور
اسفند ۱۳۹۱

کریس هارمن، مایکل هارت
طبقه کارگر یا انبوه بسیارگونه
بهمن ۱۳۸۳
مناظره‌ی کریس هارمن با مایکل هارت - ترجمه: رامین جوان

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
خطاب به معلمان مبارز
شهريور ۱۳۹۴
اتحاد ومبارزه متشکل و سراسری ما تنها ضامن تحقق مطالباتمان است - ازکمیته حمایت از شاهرخ زمانی

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
شاهرخ جرمش استقامت بی پایان بود
شهريور ۱۳۹۴
بيانيه کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

کوین مرفی
داستان انقلاب فوریه
فروردين ۱۳۹۶
نقش زنان در انقلاب فوریه ١٩١٧ روسيه ـ از نشريه ژاکوبين، ترجمه: على نصيرى

گرايش سوسياليزم انقلابى
کندوکاو
نشريه گرايش سوسياليزم انقلابى

گرايش سوسياليزم انقلابى
سوسياليزم انقلابى – پلاتفرم حداقل
مهر ۱۳۷۳
در باره حداقل هاى نظرى٬ سياسى و تشکيلاتى براى وحدت طيف سوسياليزم انقلابى - از طرف هسته لندن گرايش سوسياليزم انقلابى, نوشته تراب ثالث

گى دبور
جامعه نمايش
۱۹۶۷
از متون مهم يکى از رهبران جريان موسوم به موقعيت سازان بين المللى The Situationist International که نخست در سال ۱۹۶۷ منتشر شد. ویراست جدید - نشر آگه ۱۳۹۲ - مترجم بهروز صفدرى – behrouzsafdari.com

گَریکای چِنگو
چگونه ایالات متحد به خلق القاعده و داعش کمک کرد
ترجمه: کاظم میر؛ لیلای لیلی - از سايت پراکسيس

ی کهن
نقدی بر فیلم «ایرانی»
تیر ۱۴۰۲
نقدی بر فیلم «ایرانی»، از ی. کهن

ی. کهن
رُزای سُرخ - (١)
اسفند ۱۳۹۷
روز جهانی زن خجسته باد!

ی. کهن
رُزای سُرخ (۲) - مقدمه‌ای بر «استراتژی انقلاب سوسیالیستی»
مرداد ۱۳۹۸

ی. کهن
رزای سرخ از کمون پاریس تا کمون برلین
دى ١٣٩٨
۱۲ ژانویه ۲۰۲۰، صدویکمین سالگرد قتل رزا لوکزامبورگ

ی. کهن
نگاهی به «تابوت زندگان»
مهر ۱۳۹۹
پاسداری از آزادیِ آزادیخواهان، در گرو سلب آزادی از آزادی کُشان است!

ی. کهن
مقابله تا مصادره رُزای سرخ!
اسفند ۱۳۹۹
همه ساله، روز جهانی زن (۸ مارس) بهانه‌ای می‌شود تا از رزا لوکزامبورگ (متولد ۵ مارس) هم یادی بمیان آورده شود. امسال بمناسبت ۱۵۰ امین سالگرد تولد رزای سرخ، حجم و ابعاد این مطالب بیشتر بودند؛ و بخشی از آنها به گرایشاتی تعلق داشتند که مورد جدّی‌ترین و تیزترین انتقادات رزای سرخ بودند! نوشتار حاضر نگاهی گذرا و اجمالی دارد بر آنچه که بر میراث انقلابی رزا رفت.