بحران جهانی و بازتولید سرمایه

آنچه در برابر دارید مقدمه کتاب «بحران جهانی و بازتولید سرمایه» اثر استاوروس تومبازوس است. تومبازوس متولد ۱۹۶۰ در قبرس است. دکتری خود را با تزی با عنوان «مقولات زمان در کاپیتال» از دانشگاه پاریس ۸ فرانسه گرفته است که تحت همين عنوان نخست در سال ۱۹۹۴ به زبان فرانسه و در سال ۲۰۱۴ به زبان انگلیسی منتشر شده است. وی یکی از اعضای «کمیته حقیقت درباره بدهی یونان» بود و در حال حاضر مدرس اقتصاد سیاسی در دپارتمان علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه قبرس است. کتاب «بحران جهانی و بازتولید سرمایه» در سال ۲۰۱۹ نخست به زبان انگلیسی توسط انتشارات پالگریو منتشر و سپس توسط خود وی به زبان فرانسه ترجمه شدو انتشارات سیلپس پاریس آن را منتشر کرد. این کتاب علیرغم حجم ناچیز آن تحلیل جالب و منحصربه فردی از بحران سرمایه‌داری نولیبرال به ما ارائه میدهد. کتاب «بحران جهانی و بازتولید سرمایه» به زودی در قالب شماره ویژه «کندوکاو» همراه با مقدمه نویسنده بر ترجمه فارسی اثر منتشر خواهد شد. در اين مقدمه نويسنده در واقع توضيح مختصرى از بحث فصل‌هاى بعدى را ارائه داده است.

رفرم اجتماعی یا انقلاب؟

چند سال اول قرن بيستم نقطه عطف جنبش جهانى کارگرى محسوب مى شود. از طرفى سرمايه دارى جهانى دوران شکوفايى خود را پشت سر گذاشته و پا به دورانى از بحران و انحطاط مى گذارد که چندى بعد به جنگ جهانى اول منجر مى شود و از طرف ديگر کارزار جدى گرايش سوسياليزم انقلابى عليه نفوذ رفرميزم در جنبش کارگرى آغاز مى شود که پس از پيروزى انقلاب اکتبر به شکل گيرى بين الملل سوم مى انجامد. رزاى سرخ پيشقراول اين مبارزه است. حتى چندين سال زودتر از بلشويک ها. سلسله مقالاتى که رزا عليه رويزيونيزم برنشتاين در سال هاى ٩٩-١٨٩٨ به نگارش در مياورد و بعدتر به صورت مجموعه اى تحت عنوان "رفرم اجتماعى يا انقلاب؟" منتشر مى شود٬ حتى درقرن فعلى يکى از کليدى ترين متون سوسياليزم انقلابى را تشکيل مى دهد. مبارزه عليه رفرميزم در جنبش کارگرى امروزه دو صد چندان مهمتر از آن دوران است. اين گفته رزا که اين دموکراسى بورژوايى نيست که به تدريج به سوسياليزم منتهى مى شود٬ بلکه اين سوسياليزم است که دموکراسى واقعى را نجات خواهد داد٬ امروزه بيش از هر زمان ديگرى واقعيت عينى خود را برجسته ساخته است.

نتايج و چشم اندازها

ترجمه جديد "نتايج و چشم اندازها" از تروتسکى. در اين جزوه تروتسکى جمعبندى خود از تجربه انقلاب ١٩٠٥ روسيه و چشم اندازش از انقلاب بعدى را ارائه داده است. تحليل تروتسکى در اين نوشته در واقع معرف اولين فرمولبندى جامع نظريه "انقلاب مداوم" است. نظريه اى که هر چند به اسم تروتسکى معروف شده اما به گفته خود تروتسکى در نظريات مارکس در باره انقلاب ١٨٤٨ آلمان ريشه داشت. در خود مارکس اين نظريه متکى بر تئورى ديگرى بود که رئوس آن در مقدمه وى بر نقد فلسفه حق هگل بيان شده بود و تروتسکى تحت عنوان "قانون رشد ناموزون و مرکب" از آن ياد مى کند. اين جزوه يکى از بهترين نمونه هاى استفاده از اين قانون در تحليل مارکسيستى از رشد سرمايه دارى در کشور هاى عقب افتاده است. نزديکى پيش بينى هاى تروتسکى با آنچه ١١ سال بعد در انقلاب اکتبر رخ داد٬ شگفت آور است. اين جزوه بهترين پاسخى است به اين سوال که حتى يک قرن بعد از وقوع انقلاب اکتبر هنوز بسيارى از مدعيان را گيج کرده است و آن اينکه چرا انقلاب سوسياليستى نخست در کشور عقب افتاده اى مثل روسيه بوقوع پيوست؟

رزای سرخ از کمون پاریس تا کمون برلین

۱۲ ژانویه ۲۰۲۰، صدویکمین سالگرد قتل رزا لوکزامبورگ

انقلاب ايران و همسفران ترامپ

بررسى خيزش آبان ماه و اهميت آن در سير تحولات انقلابى در ايران

تاريخ مسکوت ٣ - روايتى از انقلاب ايران (٦۴ ـ ١٣٦٠)

تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى در انقلاب ايران، بخش سوم (١٣٦٤ ـ ١٣٦٠) - از نشريه کندوکاو شماره ٨ گفتگوى ئاسو فولادى، يعقوب كيا و خبات مازيار با تراب ثالث – دى ١٣٩٧، برگردان از نريمان خاورى.  

نیاز های جنبش کارگری

مصاحبه قدم اول با تراب ثالث در باره وضعيت جنبش کارگرى در ايران  

نقدی به بنیان‌های نظری-سیاسی آنارکو- کُلِکتیویسم (باکونینیسم)

نقد و بررسی باکونین و گرایشی از کُلِکتیویسم که خود را باکونینیست می‌داند. از نازنین و یامین، کندو کاو ٦ – فروردين ۱۳۹٧ – ويژه آنارشيسم

دوران کنونى

بررسى مفهوم دوران انقلابى در ماارکسيزم و تحليلى از دوران کنونى. تراب ثالث. (از سرى مقالات به مناسبت سده انقلاب اکتبر)