"قصدم این نیست که به همهٔ مسائل و جزئیاتی که در این «رُمان» آورده بپردازم، بلکه درصدد هستم تا تنها ‌روی سه موضوع تمرکز کنم: ۱ـ توجیهات هما کلهری راجع به چگونگی تواب شدنش. ۲ـ تصویر واژگونهٔ هما از دوره تواب بودنش، از سرموضعی‌ها، توابین و مسئولین زندان. ۳ـ چگونگی و چرایی دلسردیش از اسلام و جمهوری اسلامی؟!" - نازلی پرتوی


قربانی، تواب یا عامل رژیم اسلامی؟
نگاهی به «تابوت زندگان»
اتاق ٩٥
یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰
اسماعيل عبدى آزاد بايد گردد!
مشخصه ها و مشترکات زندانیان سیاسی دهه ی شصت
آرمان خواهان – زندانيان سياسى دهه شصت