بررسى کاربرد تئورى انقلاب مداوم تروتسکى در دوران فعلى – از نشريه کريتيک - انگليسى


نتايج و چشم اندازها
رُزای سُرخ (۲) - مقدمه‌ای بر «استراتژی انقلاب سوسیالیستی»
مارکسيزم و مساله استراتژى انقلابى
استراتژى و تاکتيک انقلابى در ايران
انقلاب مداوم
انقلاب مداوم در کشورهاى عقب افتاده