به ابتکار تعداد زیادی از پژوهشگران و نویسندگان رادیکال و فعالین سیاسی چپ و سوسیالیست٬ منجمله آدولف پرس اسکویول دارنده جایزه صلح نوبل و پروفسور نوام چامسکی فیلسوف و زبان شناس آمریکایی٬ روز شنبه ۱ نوامبر، روز جهانی حمايت از مقاومت کوبانی اعلام شده است.