"آنجا که خورشید شهامتت مرگ را به زانو درآورد. اینجا از وجود عزیز تو روشنایی و عطوفتی زلال بجای مانده است, فرمانده چه گوارا."

 

فرمانده چه - هديه هنرمند کارگر و کارگر هنرمند، على نصيرى، به رفقاى سوسياليست!

  کاتالوگ آثار جديد"Ali Nassiri-Sensual Abstractions"   rs-nassiri-che-full