ترجمه: بهروز صفدرى - از نشر کلاغ ۱۳۹۱   

http://www.behrouzsafdari.com