ی. کهن
نگاهی به «تابوت زندگان»
مهر ۱۳۹۹
پاسداری از آزادیِ آزادیخواهان، در گرو سلب آزادی از آزادی کُشان است!

ی. کهن
رزای سرخ از کمون پاریس تا کمون برلین
دى ١٣٩٨
۱۲ ژانویه ۲۰۲۰، صدویکمین سالگرد قتل رزا لوکزامبورگ

ی. کهن
رُزای سُرخ (۲) - مقدمه‌ای بر «استراتژی انقلاب سوسیالیستی»
مرداد ۱۳۹۸

ی. کهن
رُزای سُرخ - (١)
اسفند ۱۳۹۷
روز جهانی زن خجسته باد!