پیتر هیودیس
ديالکتيک تعيّن مکانى سرمايه
فروردين ۱۳۹۴
بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ - ترجمه‌ مهدی صابری - از سايت نقد اقتصاد سياسى

پیتر هیودیس
فراسوی سرمایه‌ی ایستوان مزاروش - مفهوم‌پردازی بدیلی رهایی‌بخش
آذر ۱۳۹۳
مترجم: نوید قیداری - از سايت نقد اقتصاد سياسى