نبرد طبقاتی
کمبود واکسن، محصول سیاست تراستها و دولتها
ارديبهشت ۱۴۰۰
پنج ماه است که سازمانهای بهداشتی واکسنهای کرونا را تایید کرده‌اند اما واکسیناسیون همچنان پیش نمیرود. تا پایان ماه مارس تنها ۱۲۶ میلیون نفر در دنیا بطور کامل واکسینه شده‌اند و ۳۲۰ میلیون نفر دیگر دوز اول واکسن را دریافت کرده‌اند؛ معادل ۱،۵ درصد و ۴ درصد از جمعیت جهان. واکسن کم است اما در سود صنایع بزرگ دارویی کمبودی نیست. این صنایع توانسته‌اند حتی پیش از تولید محصول سود خود را ببرند.