نازنين و يامين
پاندمی کرونایی: ارزیابی یک‌ساله!
دى ١٣٩٩
مطلب سوم از نازنين و يامين در باره پاندمى کرونايى که به ارزیابی، بررسی و تکمیل داده‌های‌ قبلی پرداخته است.

نازنين و يامين
«بحران کرونایی»؛ خصوصی‌‌سازی سود، اجتماعی‌کردن زیان!
ارديبهشت ۱۳۹۹
نوشته دوم از نازنين و يامين در باره بحران باصطلاح کرونایی