نازنين و يامين
«بحران کرونایی»؛ خصوصی‌‌سازی سود، اجتماعی‌کردن زیان!
ارديبهشت ۱۳۹۹
نوشته دوم از نازنين و يامين در باره بحران باصطلاح کرونایی