ميشل لووى
اخگر در عمل روشن میشود: فلسفه پراکسیس در اندیشه رزا لوکزامبورگ
شهريور ۱۳۹۸
مترجم: ج.ص.

ميشل لووى
سرزمین پدری یا سیاره‌ی مادری؟
بهمن ١٣٩٦
از سايت نقد اقتصاد سیاسی - ترجمه از اميد پايدار

ميشل لووى
سوسياليسم زيست محيطى
دى ۱۳۹۱
از سايت نگرش - مترجمان: ت. حقشناس، ف. بقايى، ح. رياحى، ب. مالكى - انتشارات بيدار

ميشل لووى٬ اوليويه بزانسن
ميراث انقلابى چه گوارا
مرداد ۱۳۹۱
برگردان از نيکو پورورزان – نشر آلترناتيو