رامین جوان
عربده جویی راست افراطی جدید در اروپا
آذر ١٣٩٨

رامین جوان
اشاره ای به نظريه زيبايی شناسی ماركس
مرداد ۱۳۹۵
" هدف اين نوشتار، دخالت در مشاجره ی بنيادين ميان «مدرنيسم» و خزعبلات استالینیستی در عرصه هنر وادبیات تحت عنوان«رئالیسم سوسياليستي» است كه بيشترين مباحثات در زمينه زيبايی شناسی ماركس را در طي سده اى که سپری گشت، تحتالشعاع خويش قرار داده است. لازمه ی چنين دخالتی اما آن است كه نخست خود تئوری زيبایی شناسی ماركس مورد بررسی دقيق قرار گيرد."

رامین جوان
تروتسکی، همانند "پیامبری" خاموش
بهمن ۱۳۹۴
عکس: رهبران اپوزيسيون چپ

رامین جوان
تروتسکی و شوراهای کارگری
دى ۱۳۹۴
در جریان مبارزه‌ی طبقاتی و تکامل مارکسیسم در روسیه، تروتسکی نخستین فرد (و به‌عبارتی تنها کسی) بود که از آغازین خیزش پرولتاریا در این سرزمین به‌اهمیت و نقش سوویت‌ها یا شوراهای کارگری پی‌برد، روی آن‌ها تأکید ورزید و به‌یاری آن‌ها نیز شتافت. بدین‌معنی‌که دیگر اشکال سازمان‌یا‌بیِ ناشی از وقوع دموكراسی انقلابی، جایی را كه شورا در اندیشه و عمل تروتسكی داشت، اشغال نكردند. او توانایی و ظرفیت این تشكّل را به‌سرعت و به‌طور تجربی، در برآمدِ انقلاب ۱۹۰۵درك كرد. به‌همین دلیل هم بود که او درمتن انقلاب اکتبر۱۹۱۷ نیز مانند لنین نشان داد كه تشكیل دوباره‌ی شوراهای کارگری وظیفه‌ی بس مهمی است كه باید برنشانده شود. تروتسکی پس از انقلاب اکتبر و تا زمان مرگش، بدون واهمه در برابر نفی و ابهامی كه استالین ایجاد كرده بود، مدافع سرسخت و شورانگیز شوراهای کارگری ماند و برنقش و اهمیت آن‌ها برای انکشاف موفقیت‌آمیز انقلاب پرولتاری در چین و نیز در اسپانیا تأکید ورزید.

رامین جوان
نقش امپریالیسم آلمان در قتل‌عام ارامنه
آذر ۱۳۹۴
درباره نقش امپریالیسم آلمان در همکاری و یاری رساندن به دولت عثمانی برای قتل عام ارامنه

رامین جوان
سرمایه داری و مشکل جهانی پناه جویان
آبان ۱۳۹۴
بنا به آماربه اصطلاح سازمان ملل متحد، هم اکنون تعداد مهاجرین با هیچ دوره¬ی دیگری در تاریخ بشر قابل قیاس نیست. در پایان سال ۲۰۱۴ در حدود ۶۰ میلیون انسان آواره بودند. این رقم سه برابر آمار ده سال پیش می¬باشد. جنگ در عراق، لیبی و سوریه که با دخالت و تحریک قدرت¬های امپریالیستی افروخته شد باعث بی¬خانمانی و فلاکت میلیون¬ها نفر گردید. مرکز بحران آوارگی جهان هم اینک در سوریه قرار دارد که از آنجا تا کنون حدود ۴ میلیون انسان به کشورهای دیگر گریخته¬اند. بدین منظور باید مخاطرات سفری مرگبار در مدیترانه را به جان خرید که تا کنون به بهای جان هزاران زن و مرد و کودک تمام شده است.

رامین جوان
دیدگاه‌ها و اهداف واپس‌گرایانه‌ی اردوغان
مهر ۱۳۹۴

رامین جوان
مقاومت بلاشرط تنها پاسخ مناسب برای تسلیم بلاشرط
مرداد ۱۳۹۴
تسلیم بدون قید و شرط سیریزا در یونان

رامین جوان
نه به باج خواهی، نه به تحقیر، نه به سیاست ریاضت اقتصادی
تير ۱۳۹۴
نه یعنی نه! نه به تسلیم، نه به سازش، نه به پرداخت حتا یک سنت دیگر به بانک¬ ها.

رامین جوان
درفراداشت شاعرجهموری شورایی مونیخ
تير ۱۳۹۴
به مناسبت سالروز قتل اریش موزام توسط نازى ها

رامین جوان
به یاد جوهیل
آبان ۱۳۹۳
تدوین و ترجمه: رامین جوان

رامین جوان
اکراین در مرکز بحران سرمایه داری جهانی
شهريور ۱۳۹۳
رویدادها در سطح جهان به سرعت بر روی هم انباشته می¬شوند. تنها طی چند روز، جنگ قدرت در اکراین به یک بحران بین¬المللی تبدیل شد. جهان در آستانه¬ی پرمخاطره¬ترین درگیری سیاسی از زمان پایان جنگ سرد تا کنون قرار گرفته است. یک¬صد سال پس از آغاز جنگ جهانی اول که به «فاجعه¬ی بزرگ قرن بیستم» شهرت یافت، تمامی شواهد حاکی از آن است که «بازی بزرگ» میان قدرت¬های امپریالیستی بر سر قدرت و منطقه¬ی نفوذ، این¬بار نیز پایان خوشی نخواهد داشت.

رامین جوان
کلنل شابر - بالزاک
مهر ۱۳۹۱

رامین جوان
خاطرات نادژدا يوفه
مهر ۱۳۸۰
نقد و بررسى کتاب خاطرات نادژدا يوفه يکی از منتقدين ومخالفين بورکراتيزه شدن حزب ودستگاه دولتی در شوروی

رامین جوان
وضعیت جهانی پس از فروپاشی شوروی و چشم انداز سوسیالیستی
مارس 1997