جان بلامی فاستر
مزاروش و نقد نظام سرمایه
خرداد ۱۳۹۴
مقدمه اى بر کتاب مزاروش، "ضرورت کنترل اجتماعى". ترجمه: نوید قیداری – از سايت نقد اقتصاد سياسى

جان بلامی فاستر
مارکس و محیط زیست
آذر ۱۳۹۰
ترجمه محمود متحد - نشر بيدار