جاستين ريموندو
اتحاد اسرائيل و عربستان سعودى
خرداد ۱۳۹۴
در باره همکارى اين دو کشور در ماجراى ۱۱ سپتامبر – ازAntiwar.com - مقاله به زبان انگليسى