تروتسکی
نتايج و چشم اندازها
١٩٠٦
ترجمه جديد

تروتسکی
درسهای اسپانیا: آخرین اخطار
دسامبر ١٩٣٧
در باره جنگ داخلى در اسپانيا ١٩٣٩ـ١٩٣٦ ترجمه از ی.ک.

تروتسکی
انقلاب اسپانیا و خطراتی که آن را تهدید می‌کند
اردیبهشت ۱۳۹۷
در باره رهبری کمینترن در مواجه با رویدادهای اسپانیا - ترچمه از ی.ک.

تروتسکی
برنامه انتقالى براى انقلاب سوسياليستى
۱۹۳۸
احتضار سرمايه دارى و وظايف بين الملل چهارم – انتشارات فانوس ۱۳۵۶

تروتسکی
بلشويزم يا استالينيزم
۱۹۳۷
انتشارات طليعه

تروتسکی
انقلابی که به آن خيانت شد
۱۹۳۶
ترجمه: حسن صبا، مجيد نامور

تروتسکی
يادداشت هاى روزانه
۱۹۳۵
ترجمه از هوشنگ وزيرى، انتشارات خوارزمى ۱۳۵۸

تروتسکی
سه نوشته در باره هنر
مکتب فرماليزم و مارکسيزم؛ هنر و انقلاب؛ مانيفست پيش بسوى هنر آزاد و انقلابى - ترجمه از رامين جوان

تروتسکی
تاريخ انقلاب روسيه
۱۹۳۰
ترجمه: سعيد باستانی - بازنويس: ياشار آذرى

تروتسکی
انقلاب مداوم
۱۹۲۹
ترجمه از سياوش نواب - انتشارات فانوس

تروتسکی
بين الملل سوم پس از لنين
۱۹۲۸
ترجمه از م. آگاه - انتشارات طليعه

تروتسکی
ازیاس ها وامید ها
۱۹۰۱
تو ای غرقه در احساس و امید! تسلیم شو! این منم قرن بیستم که انتظارش را می کشیدی. آینده تو! و انسان امیدوار و تسلیم ناپذیر، به پاسخ می گوید: " نه، تو تنها یک لحظه گذرا هستی." - ترجمه:رامین جوان