تراب ثالث
درباره «منشور مطالبات حداقلى» تشکل‌ های صنفی و‌مدنی
فروردین ۱۴۰۲
نقدی بر منشور مطالبات ۲۰ گروه و تشکل صنفی و مدنی در ایران - تراب ثالث

تراب ثالث
"زن، زندگى، آزادى" و انقلاب
آبان ١٤٠١
گفتگوى بهزاد اسدى و على زند با تراب ثالث

تراب ثالث
وضعيت جنبش کارگرى
ارديبهشت ۱۴۰۱
سخنرانى در کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن به مناسبت اول ماه مه

تراب ثالث
جنگ اکراين: پرده ديگرى از نمايشنامه هولناک سرمايه‌دارى جهانى براى بشريت
فروردين ۱۴۰۱

تراب ثالث
در باره سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى
خرداد ١٤٠٠
گفتگوى بهزاد اسدى و على زند با تراب ثالث – خرداد ١٤٠٠

تراب ثالث
ویژه گی ها و شاخصه های گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم
ارديبهشت ۱۴۰۰
پرسش و پاسخ فراپیش با تراب ثالث - بازتکثير از بلاگ فراپيش

تراب ثالث
رزاى سرخ و اعتصاب عمومى
دى ١٣٩٨
در باره جزوه رزا لوکزامبورگ «اعتصاب توده‌اى٬ حزب سياسى و اتحاديه‌هاى کارگرى» (١٩٠٦)

تراب ثالث
انقلاب ايران و همسفران ترامپ
آذر ١٣٩٨
بررسى خيزش آبان ماه و اهميت آن در سير تحولات انقلابى در ايران

تراب ثالث
نکاتى در باره دوران گذار به سوسياليزم
مهر ۱۳۹۸
سمينار مواجهه در برلن٬ ٣١ سپتامبر ٢٠١٩

تراب ثالث
تاريخ مسکوت ٣ - روايتى از انقلاب ايران (٦۴ ـ ١٣٦٠)
مرداد ۱۳۹٨
تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى در انقلاب ايران، بخش سوم (١٣٦٤ ـ ١٣٦٠) - از نشريه کندوکاو شماره ٨

تراب ثالث
نقدى بر طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران
آذر ۱۳۹۷

تراب ثالث
نیاز های جنبش کارگری
شهريور ۱۳۹۷
مصاحبه قدم اول با تراب ثالث در باره وضعيت جنبش کارگرى در ايران

تراب ثالث
اوضاع اخیر در ایران
فروردين ۱۳۹٧
مصاحبه آروین سعید‌پور و رامیار حسینی با تراب ثالث در باب اوضاع اخیر در ایران، بدیل‌های کارگری و بررسی چند مسئله در کردستان. از نشريه تيژه نگ.

تراب ثالث
کندو کاو ٥
اسفند ۱۳۹٦
تاريخ مسکوت، بخش ٢ - تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى: روايتى از انقلاب ايران

تراب ثالث
تاريخ مسکوت ٢ - روايتى از انقلاب ايران (٦١ ـ ١٣٥٧)
بهمن ١٣٩٦
تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى در انقلاب ايران، بخش دوم (٦١ ـ ١٣٥٧) - از نشريه کندوکاو شماره ٥ گفتگوى ئاسو فولادى، يعقوب كيا و خبات مازيار با تراب ثالث – تابستان ١٣٩٦ برگردان از نريمان خاورى

بهزاد اسدى، تراب ثالث
فتنه، شورش، انقلاب و فروپاشى اجتماعى
دى ١٣٩٦
مصاحبه بهزاد اسدى با تراب ثالث در باره خيزش اعتراضى اخير

تراب ثالث
دوران کنونى
خرداد ١٣٩٦
بررسى مفهوم دوران انقلابى در ماارکسيزم و تحليلى از دوران کنونى. تراب ثالث از سرى مقالات به مناسبت سده انقلاب اکتبر. باز تکثير از دفترهاى نگاه ٣١

تراب ثالث
در باره تئورى هاى امپرياليزم ـ مصاحبه با تراب ثالث
آذر ۱۳۹۵
مصاحبه با تراب ثالث در باره تئورى هاى امپرياليزم ـ ١٠ نوامبر ٢٠١٦

تراب ثالث
وظايف کمونيست ها در جنبش کارگرى
شهريور ۱۳۹۵
سمينار در تورنتو

تراب ثالث
دولت آلترناتيو
شهريور ۱۳۹۵
مصاحبه با تى وى دريچه

تراب ثالث
تاریخ مسکوت ۱ - روایتى از انقلاب ایران (١٣٥٧ – ١٣٥٠)
فروردين ۱۳۹۵
تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى در انقلاب ايران، بخش اول (١٣٥٧ – ١٣٥٠ ) - از نشريه کندوکاو شماره ٤. بخش اول از گفتگوى ئاسو فولادى، يعقوب کيا و خبات مازيار با تراب ثالث. "تاریخ مسکوت" مکتوب نوار گفتگوهایی است که طی چند جلسه با تراب ثالث صورت گرفته و در چند شماره نشریه کندوکاو منتشر خواهد شد. تاریخ مسکوت صرفا یک تاریخچه نیست. شرح مواضع و مبارزات و مشاهدات جریان سوسیالیزم انقلابی ایران در بستری بین المللی و محلی است. شرح تئوری انقلابی است در آزمون یک انقلاب بزرگ و رویدادهای حساس چند دهه اخیر: از مه ۱۹۶۸ گرفته تا انقلاب ایران و فروپاشی اتحاد شوروی و رویدادها و مسائل بعد از آن تا به امروز. کوشیده ایم عینک ت.ث را بر چشمان خود بگذاریم و برای پرسش های امروز خود پاسخی پیدا کنیم. آذرماه ۱۳۵۳ است که نخستین شماره کندوکاو در لندن منتشر میشود. نقطه آغاز گفتگوی ما شکوفایی کندوکاو است. اینکه گروه حول این نشریه چگونه با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و گرایشات موجود در آن مواجه میشود، به بین الملل چهارم میپیوندد، خود را در بستر مبارزات بین المللی میپروراند و همزمان مبارزه خود را با رژیم سلطنت سازمان میدهد، این همه تا تشکیل حزب کارگران سوسیالیست در جریان قیام ۱۳۵۷، همه موضوعاتی اند که در جلد نخست این مجموعه به آنها پرداخته شده." - گروه مصاحبه کننده

تراب ثالث
پيش بسوى جنبش سراسرى کارگرى
دى ۱۳۹۴
مصاحبه با تى وى دريچه در باره مسئله سازمان سراسرى کارگرى و موانع موجود در راه ايجاد آن

تراب ثالث
در باره مفهوم دوران در مارکسيزم _ بخش ۲
آبان ۱۳۹۴
مصاحبه جمشيد آهنگر با تراب ثالث در باره اهميت مقوله دوران در جنبش کارگرى-سوسياليستى- بخش دوم

تراب ثالث
در باره مفهوم دوران در مارکسيزم _ بخش ۱
آبان ۱۳۹۴
مصاحبه جمشيد آهنگر با تراب ثالث در باره اهميت مقوله دوران در جنبش کارگرى-سوسياليستى

تراب ثالث
واحدهاى مارکسيزم و بلشويزم در آکادمى شاهرخ زمانى
آبان ۱۳۹۴
در اوامر سالانه "ولى فقيه امر" به دانشجويان، مطالعه مارکسيزم نيز به ليست ممنوعه اضافه شده است (البته جاى نگرانى نيست، مارکسيزم "شرعى" کماکان حلال است). اما دانش جو مى داند که به امر و نهى در امور دانشى نبايد وقعى گذاشت. حتى اگر "رهبرِ" خود-متعين قسم هم بخورد که مارکسيزم هم آمریکایی است. اگر در ديکتاتورى فاشيستى آقايان، دانشجويان نيز حق آن را داشتند که از آقاى معلم سئوال کنند،قاعدتا مى پرسيدند چطور است که مارکسيزم بد است چون آمريکايى است، اما امضاى قرارداد کاپيتولاسيون به همان آمریکا پيروزى بزرگ ديپلماتيک محسوب مى شود؟ يا شايد، چطور است که آزاد شدن ثروت آقازاده ها در بانک هاى خارجى تنها شرط امضاى شما بود اما در بارh اينکه همان آمريکايى ها اکنون اجازه بازرسى تا زير عباى شما را کسب کرده اند، حتى مجلس دست نشانده تان اجازه سئوال نداشت؟ يا، اساسا اين چه شرايطى است که به فردى مثل شما اجازه مى دهد که به ما بگويد چه بخوانيم و چه نخوانيم؟ و يا چرا راه دور برويم، لطفا براى ما توضيح بدهيد که چه وضعيتى بر جامعه ما حاکم شده است که امثال شما و آقا زاده ها و مامورين تان توانسته ايد درعرض سى سال همگى مولتى ميلياردر بشويد در صورتى که اکثريت عظيم جامعه در فقر و فلاکت بسر ميبرد؟ 1.03

تراب ثالث، جمشيد آهنگر
در باره قتل شاهرخ زمانى و وظايف ما
مهر ۱۳۹۴
مصاحبه تى وى دريچه با جمشيد آهنگر و تراب ثالث

تراب ثالث
درباره مفاهيم و ملزومات سوسياليزم - ۲
مرداد ۱۳۹۴
بخش دوم گفتگو با جلال محمدنژاد از تى وى کومه له

تراب ثالث
درباره مفاهيم و ملزومات سوسياليزم - ۱
مرداد ۱۳۹۴
گفتگو با جلال محمد نژاد از تى وى کومه له

تراب ثالث
حزب انقلابى طبقه کارگر - بخش سوم
مرداد ۱۳۹۴
بخش سوم از مصاحبه تى وى دريچه با تراب ثالث درباره ضرورت حزب انقلابى طبقه کارگر

تراب ثالث
حزب انقلابى طبقه کارگر - بخش دوم
تير ۱۳۹۴
مصاحبه با دريچه تى وى در باره ضرورت حزب طبقه کارگر

تراب ثالث
حزب انقلابى طبقه کارگر - بخش اول
تير ۱۳۹۴
مصاحبه با دريچه تى وى در باره ضرورت حزب طبقه کارگر

تراب ثالث
مارکس و ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا
ارديبهشت ۱۳۹۴
از نشريه کندوکاو ۲ - در باره: ريشه هاى معاصر بحث؛ مارکس و ديکتاتورى پرولتاريا؛ دولت و حکومت؛ شکل حکومتى ديکتاتورى پرولتاريا.

تراب ثالث
در باره وجه توليد آسيايى
ارديبهشت ۱۳۹۴
از نشريه کندوکاو ۲ - در باره: اهميت نظريه وجه تولید آسیایی؛ مارکس و وجه توليد آسيايى؛ مشخصات وجه توليد آسیایی؛ وجه توليد آسيايى در ايران.

تراب ثالث
مارکسيزم و مساله استراتژى انقلابى
ارديبهشت ۱۳۹۴
از نشريه کندوکاو ۲ - در باره: مارکس و تئورى انقلاب؛ انقلاب سياسى و انقلاب اجتماعى؛ تکاليف انقلاب؛ انقلاب سوسياليستى؛ درازاى استراتژى؛ مبحث استراتژى در انقلاب روسيه؛ انقلاب مداوم.

تراب ثالث
سوسياليزم و شعار مجلس موسسان
ارديبهشت ۱۳۹۴
از نشريه کندوکاو ۲ - طرح مساله؛ تجربه انقلاب ايران؛ انقلابات بورژوايى و سوسياليستى؛ اپوزيسيون راست؛ اپوزيسيون چپ؛ طفره روى در مواضع؛ تجربه انقلاب روسيه؛ دولت کارگرى و مجلس موسسان؛ سناريوهاى تاريخى. طرح مساله؛ تجربه انقلاب ايران؛ انقلابات بورژوايى و سوسياليستى؛ اپوزيسيون راست؛ اپوزيسيون چپ؛ طفره روى در مواضع؛تجربه انقلاب روسيه؛ دولت کارگرى و مجلس موسسان؛ سناريوهاى تاريخى.

تراب ثالث
پيروزى ديپلماتيک يا کاپيتولاسيون اسلامى!
فروردين ۱۳۹۴
تفاوت ناچيز بين توافق نامه منتشرشده و پيشنهاد هاى ۵ سال پيش آمريکا نشان مى دهد وقت عمده مذاکرات بوضوح صرف توافقات محرمانه شده است. حضرات پس از ۱۸ ماه مذاکره همان توافق نامه اى را منتشر کرده اند که بدون توافق بر سر آن مذاکراتى آغاز نمى شد! دولت "تدبير" چه تدبير اسلامى نابى براى کاپيتولاسيون رژيم ديده است، کاپيتولاسيون محرمانه، کاپيتولاسيون همراه با تقيه!

تراب ثالث
يادداشتى در باره انتخابات اسرائيل
اسفند۱۳۹۳
يادداشتى کوتاه در باره رشد تفاوت هاى طبقاتى در اسرائيل

تراب ثالث
ماهيت طبقاتى دولت ايران
آذر ۱۳۸۶
در سالروز انقلاب ۵۷ - در باره ماهيت طبقاتى دولت در ايران پس از انقلاب (اصل مطلب به انگليسى چند سال پيش در نشريه کريتيک منتشر شد – ترجمه از نسخه آلمانى: رامين جوان)

تراب ثالث
نتايج انتخابات يونان
بهمن ۱۳۹۳
مصاحبه ئاسوفولادى با تراب ثالث در باره نتايج انتخابات يونان و پيروزى سيريزا

تراب ثالث
در باره سازمان سراسرى کارگران ايران
بهمن ۱۳۹۳
آن پديده اى که از انقلاب ۵۷ تا کنون امر مبارزه براى رهايى و آزادى را در ايران به عقب رانده است٬ عدم حضور طبقه کارگر در صحنه سياست است. رفع اين فقدان اما نه از مسير ساختن تدريجى اتحاديه هاى صنفى عبور مى کند و نه از طريق جايگزين کردنش با فرقه هاى تشکيلاتى از بالا ساخته شده. در هر دو مسير بيش از سه دهه گام برداشته ايم و سر سوزنى به مقصد نزديک تر نيستيم. در شرايطى که استبداد حاکم ابتدايى ترين حقوق دموکراتيک بيان و تشکل را پذيرا نيست نمى توان با اشکال "ابتدايى" به مصاف آن رفت. مبارزات اتحاديه اى هر چند مرحله اى ضرورى در تشکل يابى طبقه کارگر ايران محسوب مى شود٬ اما به دليل ماهيت پراکنده و منفرد آن٬ نتوانسته و نمى تواند در شرايط خفقان به صداى سراسرى طبقه دامن بزند. اگر بزور مبارزات پراکنده نمى توان تغييرى در تناسب قواى طبقاتى ايجاد کرد٬ پس بايد خود مبارزه را سراسرى کرد. حتى اگر در ابتدايى ترين مراحل شکل گيرى مطالبات طبقاتى قرار داشته باشيم٬ بدون تلاش در راه ايجاد سازمانى سراسرى که بتواند در برابر رژيم "سراسرى" به آن مطالبات نيز شکلى سراسرى دهد٬ جنبش عمومى قدمى به جلو بر نخواهد داشت. پيشتازان طبقه کسانى هستند که اين مشکل را درک مى کنند و در راه رفع آن تلاش مى کنند. و حزب پيشتاز طبقه نيز فقط از دل چنين تلاش هايى بيرون خواهد آمد. پيش بسوى تشکل سراسرى کارگران ايران!

تراب ثالث
مسائل جنبش کارگرى و ضرورت سازمان سراسرى کارگرى
مهر ۱۳۹۳
مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره ضرورت و چگونگى ايجاد سازمان سراسرى کارگرى در ايران و رابطه آن با تلاش در راه ايجاد حزب پيشتاز طبقه کارگر.

تراب ثالث
دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا
مهر ۱۳۹۳
سخنرانی تراب ثالث درسمینار اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان واشنگتن در باره مفهوم ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا نزد مارکس و نتايج کنار گذاشتن آن از برنامه و استراتژى انقلابى - اکتبر ۲۰۱۴

تراب ثالث
استراتژی انقلابی – ۳
مرداد ۱۳۹۳
بخش سوم از مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره استراتژى انقلابى

تراب ثالث
کودتاى ۲۸ مرداد - یرواند آبراهامیان
نقد کتاب کودتاى ۱۹۵۳ آبراهيميان از نشريه ويکلى وورکر - انگليسى

تراب ثالث
سرمایه داری در ایران
فروردين ۱۳۹۲
مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره ساختار سرمايه دارى ايران

تراب ثالث
در باره فلسفه مارکس
بهمن ۱۳۹۱
مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره فلسفه مارکس

تراب ثالث
در باره وجه تولید آسیایی - ۲
بهمن ۱۳۹۱
بخش دوم مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره وجه تولید آسیایی

تراب ثالث
در باره وجه تولید آسیایی - ۱
بهمن ۱۳۹۱
بخش اول مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره وجه تولید آسیایی

تراب ثالث
درس های انقلاب اکتبر
مهر ۱۳۹۱
مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسيه

تراب ثالث
تئورى انقلاب مداوم تروتسکى در دوران فعلى
۱۳۸۹
بررسى کاربرد تئورى انقلاب مداوم تروتسکى در دوران فعلى – از نشريه کريتيک - انگليسى

تراب ثالث
روشنفکران و قدرت
مرداد ۱۳۸۸
از شماره ويژه نشريه آرش در باره روشنفکران و قدرت

تراب ثالث
انقلاب اسلامى يا ضدانقلاب سرمايه دارى
بهمن ۱۳۸۷
بررسى سى امين سالگرد انقلاب ايران در نشريه ويکلى وورکر - به انگلیسی

تراب ثالث
تروريزم و کمونيزم - با مقدمه ژيژک
بهمن ۱۳۸۸
نقدى بر مقدمه ژيژک بر کتاب تروريزم و کمونيزم تروتسکى - انگليسى

تراب ثالث
در باره پلاتفرم اتحاد چپ
نقدى بر تفاسير رفرميستى و استالينيستى از اتحاد چپ در ايران - براساس سخنرانى در اتاق اينترنتی سوسياليست فوروم، اسفند ١٣٨٤

تراب ثالث
يادداشت هايى در باره دموکراسى و سوسياليزم
۱۳۶۴
در باره رابطه دموکراسى و سوسياليزم

تراب ثالث
اوضاع کنونى جنبش کارگرى در ايران: مسائل و وظائف چپ انقلابى
۱۳۶۴
نقدى بر نظريات جريانات رفرميست و استالينيست در جنبش کارگرى ايران در اوائل دهه ۱۳۶۰

تراب ثالث
انقلاب و ضد انقلاب در ايران
مرداد ۱۳۶۴
بررسى نتايج انقلاب ۵۷ - از اسناد بحث هاى پيش کنگره دفترسياسى بين الملل چهارم نوشته صابر نيکبين (تراب ثالث)، از اعضاى کميته بين المللى ۱۹۷۹-۱۹۸۵ - ترجمه از انگليسى: و. ناصر

تراب ثالث
روشنفکران چپ و بحران چپ
۱۳۶۲
نقدى بر تفاسير روشنفکران بحران زده از "بحران چپ"

تراب ثالث
استراتژى و تاکتيک انقلابى در ايران
شهريور ۱۳۶۲
نقدى بر تفاسير کائوتسکيستى چپ ايران از پيش شرط هاى انقلاب

تراب ثالث
مساله مرحله انقلاب
۱۳۶۲
سخنرانى در سمينار "مرحله انقلاب"٬ پاريس٬ نوامبر ۱۹۸۳

تراب ثالث
سومين سالروز – اکنون چه؟
بهمن ۱۳۶۰
بيانيه اى در دعوت از گرايش هاى انتقادى در سازمان هاى چپ براى ايجاد گروه بندى جديدى از چپ انقلابى. دعوتى که در ارديبشت ۱۳۶۱ منجر به تشکيل گرايش سوسياليزم انقلابى در ايران شد.

تراب ثالث
برنامه عمل زحمتکشان براى رفع بحران کنونى
آذر ۱۳۵۸
برنامه عمل پيشنهادى حزب کارگران سوسياليست ايران پس از انقلاب ۵۷

تراب ثالث
يادداشت هايى در باره صنعتى شدن ايران
۱۳۵۴
در باره انقلاب سفيد شاه و رشد سرمايه دارى در ايران - نوشته صمد راد ( تراب ثالث)، در سه شماره نشريه کندو کاو دهه ۱۳۵۰