دموکرات خسته - آهنگ از احمد کايا - ترجمه شعر از امتداد آرام - لينک يوتيوب     دمکرات خسته   ترجمه: امتداد آرام       از مسیرهای تاریک گذشتیم،   آب‌های زهرآگین نوشیدیم،   در یکسو مرگ و   در سویی دیگر یار را عاشق بودیم.   نه یکبار که هزاران بار   از پل صراط گذشتیم،   چون جهنم را آزمودیم.   سینه شکافتیم و از مسیری گذشتیم   که بسیاری در آن بازماندند،   و بسیاری را چون شمع خاموش نمود و   از پای درآورد،   بی‌آنکه سر بر سینه ى یار گذاشته باشند.   آنجا که آە سردادە می‌شود و زندگی مسیر خویش را می‌پیماید   در انتها تنها تو برجای ماندەای،   از صمیم قلب تو را درک می‌کنم   دیگر سکوت مکن دموکرات خسته...   ترانه ‌ها از لب‌ها گریزان   در پایان راه زندگی،   درگیر خانوادەای درهم   و گرفتار غم نان   می‌نوشی دمکرات   به یاد خاطرات آن روزها؛   تلوتلوخوران و دست و پا زنان   این زلزله را زیسته ای تو،   مسیری که بسیاری در آن بازماندند   و بسیاری را چون شمع خاموش نمود و   از پای درآورد   بی‌آنکه سر بر سینه یار گذاشته باشند.   آنجا که آە سردادە می‌شود و زندگی مسیر خویش را می‌پیماید   در انتها تنها تو برجای ماندەای،   از صمیم قلب تو را درک می‌کنم   دیگر سکوت مکن دموکرات خسته...    


دیدگاه‌ها و اهداف واپس‌گرایانه‌ی اردوغان
ترکيه نوين: نتايج مهلک بت سازى از رشد
کردها، کارگران و چپ در ترکيه
در باره انتخابات ترکيه