نازنین و یامین
ویروس کورونا، سرمایه و سیاست!
اسفند ١٣٩٨

نازنین و یامین
تاملی بر کتابِ: «شورا: شکل سیاسیِ سرانجام مکشوف»
آبان ۱۳۹۸
- نقدى بر نظريات امانوئل نس و داریو آزلینی در باره کنترل کارگرى

نازنین و یامین
کنترل کارگری، از آنچه نیست تا آنچه ھست!
خرداد ١٣٩٨
از نشر نگاه

نازنین و یامین
دموکراسی اقتصادی یا کنترل کارگری؟!
خرداد ١٣٩٨
از نشر نگاه

نازنین و یامین
نقدی به بنیان‌های نظری-سیاسی آنارکو- کُلِکتیویسم (باکونینیسم)
فروردين ۱۳۹٧
نقد و بررسی باکونین و گرایشی از کُلِکتیویسم که خود را باکونینیست می‌داند. از نازنین و یامین، کندو کاو ٦ – فروردين ۱۳۹٧ – ويژه آنارشيسم

نازنین و یامین
کندو کاو ٦
فروردين ۱۳۹٧
ويژه آنارشيسم

نازنین و یامین
از کمونیسم تا کمونالیسم
دى ١٣٩٦
نوشتار حاضر به معرفی و نقد نظرات موری بوکچین Murray Bookchin٬ بنیانگذار کمونالیسم اختصاص دارد. بواقع قرار است تا با نگاهی نقادانه٬ به بررسی راهکارهای عملی کمونالیست‌ها٬ برای خلاصی از مصایب حاضر بپردازیم.

نازنین و یامین
روژآوا در نزاع کار- سرمایه
دى ١٣٩٦
نوشتار زیر نگاهی گذرا به روژاوا و تاریخچه تاسیس «فدراسیون شمال کردستان»، نقش حزب کارگران کردستان و رهبری این حزب دارد. بدنبال به پایه های مادی پاگیری روژاوا می‌پردازد و این رُخداد را در بطن مناسبات اقتصادی، سیاسی، تاریخی و ژئوپولیتیکی خاورمیانه مورد مطالعه قرار می¬دهد. در خاتمه جایگاه روژاوا در توازن کار- سرمایه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.