در باره جزوه رزا لوکزامبورگ «اعتصاب توده‌اى٬ حزب سياسى و اتحاديه‌هاى کارگرى» (١٩٠٦)