آنچه در برابر دارید مقدمه کتاب «بحران جهانی و بازتولید سرمایه» اثر استاوروس تومبازوس است. تومبازوس متولد ۱۹۶۰ در قبرس است. دکتری خود را با تزی با عنوان «مقولات زمان در کاپیتال» از دانشگاه پاریس ۸ فرانسه گرفته است که تحت همين عنوان نخست در سال ۱۹۹۴ به زبان فرانسه و در سال ۲۰۱۴ به زبان انگلیسی منتشر شده است. وی یکی از اعضای «کمیته حقیقت درباره بدهی یونان» بود و در حال حاضر مدرس اقتصاد سیاسی در دپارتمان علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه قبرس است. کتاب «بحران جهانی و بازتولید سرمایه» در سال ۲۰۱۹ نخست به زبان انگلیسی توسط انتشارات پالگریو منتشر و سپس توسط خود وی به زبان فرانسه ترجمه شدو انتشارات سیلپس پاریس آن را منتشر کرد. این کتاب علیرغم حجم ناچیز آن تحلیل جالب و منحصربه فردی از بحران سرمایه‌داری نولیبرال به ما ارائه میدهد. کتاب «بحران جهانی و بازتولید سرمایه» به زودی در قالب شماره ویژه «کندوکاو» همراه با مقدمه نویسنده بر ترجمه فارسی اثر منتشر خواهد شد. در اين مقدمه نويسنده در واقع توضيح مختصرى از بحث فصل‌هاى بعدى را ارائه داده است.


رکود جهانی: بحران کروناویروس به کجا میرود؟
دنیای رویایی رکود طولانی
بحران اقتصادی و هرج‌ومرج جهانی
گروه ٢٠، تجارت و ثبات مالی
سرمایه داری جهانی: بحران بشریت وفاشیسم قرن بیست و یکم
فاشیزم قرن بیست و یکمی و بحران سرمایه‌داری
شورش جهانیِ ضدحکومتی: هرج و مرج بعدی؟
بحران انباشت و دولتِ پلیسیِ جهانی
استراتژى سرمايه دارى چيست؟
سرمايه دارى – اشکال در حال افول٬ نظام ورشکسته
تفسيرهاي ماركسيستى از بحران كنونى
بحران ساختاری نظام سرمايه داری