پیتر هیودیس
فراسوی سرمایه‌ی ایستوان مزاروش - مفهوم‌پردازی بدیلی رهایی‌بخش
آذر ۱۳۹۳
مترجم: نوید قیداری - از سايت نقد اقتصاد سياسى


شهاب برهان
بررسی تطبیقی ترجمۀ حسن مرتضوی و محمود عبادیان از مانیفست حزب کمونیست
آذر ۱۳۹۳
در توضیحی که بر لزوم ترجمۀ تازه ای که از مانیفست عرضه کرده ام، به اشکالات ترجمه های فارسی موجود و نیز برخی تفاوت ها و ناخوانائی های ترجمه انگلیسی مورد تایید انگلس با نسخۀ اصلی آلمانی اشاراتی کرده بودم. تا زمان انتشار ترجمۀ خودم، ترجمۀ مشترک آقایان حسن مرتضوی و محمود عبادیان از مانیفست برایم قابل دسترسی نبود و اخیراً نسخه ای از آن به دستم رسیده است. با مطالعه و مقابلۀ آن با نسخۀ انگلیسی مانیفست، به اشکالاتی برخوردم و حالا که تصمیم گرفته ام ترجمۀ خود م را از طریق اینترنت در دسترس عموم قرار دهم، فکر می کنم بیان انتقادات ام به ترجمۀ حسن مرتضوی – محمود عبادیان بعنوان مکمل مقدمه ای که بر ترجمۀ خود نوشته بودم، کار نابجائی نباشد.


تراب ثالث
کودتاى ۲۸ مرداد - یرواند آبراهامیان
نقد کتاب کودتاى ۱۹۵۳ آبراهيميان از نشريه ويکلى وورکر - انگليسى


پراکسیس
رقص دیالکتیک: گام هایی در روش مارکس - برتل اولمن
خرداد ۱۳۹۳
معرفى کتاب از سايت پراکسيس


کريس گرى
اسرائيلى ها و فلسطينى ها – موشه مخوور
اسفند ۱۳۹۱


رامين جوان
کلنل شابر - بالزاک
مهر ۱۳۹۱


مايک مکنير
فرضيه کمونيستى – الن باديو
تير ۱۳۹۰
مائوييزم پر مدعا - نقد و بررسى فرضيه کمونيستى٬ الن باديو - انگليسى


فروغ اسدپور
سوژه انقلابي
ارديبهشت ۱۳۸۹
بررسي و نقد فراسوي سرمايه اثر مايكل لبوويتز - نشر بيدار


تراب ثالث
تروريزم و کمونيزم - با مقدمه ژيژک
بهمن ۱۳۸۸
نقدى بر مقدمه ژيژک بر کتاب تروريزم و کمونيزم تروتسکى - انگليسى


جان لى
سوسياليزم يا بربريت - ايستوان مزاروش
دى ۱۹۸۱
بررسى مقاله ايستوان مزاروش در باره سوسياليزم يا بربريت - انگليسى


رامين جوان
خاطرات نادژدا يوفه
مهر ۱۳۸۰
نقد و بررسى کتاب خاطرات نادژدا يوفه يکی از منتقدين ومخالفين بورکراتيزه شدن حزب ودستگاه دولتی در شوروی