ك. ماركس، ف. انگلس، ر. ميك ، پ. سوييزي، ر. روسدلسكي، ا. مندل، هاجز، س. رهنما، م. هاينريش، ا . رنو - انتشارت بيدار


کژفهمی موشه پوستون از محوری ترین نکته کاپیتال
شکل ارزش، يا ارزش مبادله‌اى
ماهيّت دوگانۀ کار متجسّم در کالا
دو مؤلّفۀ کالا: ارزش استفاده و ارزش
فتيشيزم کالاها و راز آن
کارل مارکس و «سرمایه»: آینه‌ای که ترجیح می‌دهیم به آن ننگریم!
بحث هايى در باره روش و ساختار كاپيتال - ۲
سرمايه مارکس چگونه شکل گرفت - جلد اول
سرمايه مارکس چگونه شکل گرفت - جلد دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *