از گروندريسه مارکس - ترجمه ۱۳۵۳ از خ. پارسا  


ديالکتيک تعيّن مکا نى سرمايه
در دفاع از نظريه ارزش مارکس
نظريه ماركسيستى مزد
علم اقتصاد
گروندريسه
فقر فلسفه
ارزش نظريه وجه توليد آسيايى و تاريخچه آن
در باره وجه تولید آسیایی - ۲
در باره وجه تولید آسیایی - ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *