از کتاب دو نوشته از مارکس، مترجم مرتضى محيط، انتشارات سنبله ۱۳۸۰


سوسياليزم و شعار مجلس موسسان
دموکراسى در برابر سرمايه دارى
يادداشت هايى در باره دموکراسى و سوسياليزم
دموکراسى سوسياليستى و ديکتاتورى پرولتاريا
طبقه کارگر و دموکراسى بورژوايى
سانسور و آزادى مطبوعات
خانواده مقدس
در باره مسئله يهود
اختلاف بين فلسفه طبيعت دموکريتى و اپيکورى - رساله دکتراى فلسفه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *