مقاله اى از ارنست مندل در باره برداشت تروتسکى از رابطه ميان خودسازماندهی طبقه کارگر و سازمان پيشاهنگ - ترجمه: رامین جوان  


نقدى بر طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران
نگرشی دیگر با چشم اندازی دیگر به "طرح برنامه ی کارگران انقلابی متحد ایران"
اوضاع اخیر در ایران
وظايف کمونيست ها در قبال جنبش کارگرى
مانيفست سده انقلاب اکتبر - نکاتى در باره حزب انقلابى
حزب انقلابى طبقه کارگر - بخش سوم
حزب انقلابى طبقه کارگر - بخش دوم
حزب انقلابى طبقه کارگر - بخش اول
مارکسيسم و حزب
نظريه لنينيستى سازماندهى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *