ایستادگی و مبارزه با "کودک همسری" وظیفه‌ی هر انسانی است که هم‌اینک در این کره‌ی خاکی زندگی می‌کند و نسبت به خویش و فرزندان خویش، به ویژه نسبت به جامعه‌ی خویش احساس مسئولیت می‌کند.


کدام استقلال، کدام برابری، و کدام آزادی برای زنان؟
کار زن در سرمایه‌داری
اقتصاد سیاسی رهایی زنان
زن - آتشفشاني زیرپای جمهوری اسلامی