بررسى سى امين سالگرد انقلاب ايران در نشريه ويکلى وورکر - به انگلیسی


تاريخ مسکوت ٣ - روايتى از انقلاب ايران (٦۴ ـ ١٣٦٠)
تاريخ مسکوت ٢ - روايتى از انقلاب ايران (٦١ ـ ١٣٥٧)
تاریخ مسکوت ۱ - روایتى از انقلاب ایران (١٣٥٧ – ١٣٥٠)
ماهيت طبقاتى دولت ايران
سومين سالروز – اکنون چه؟
انقلاب ايران و همسفران ترامپ
فتنه، شورش، انقلاب و فروپاشى اجتماعى
ایران و جهان: چشم اندازها و مواضع ما
وظايف کمونيست ها در قبال جنبش کارگرى
مانيفست سده انقلاب اکتبر - نکاتى در باره حزب انقلابى
مارکسيزم و مساله استراتژى انقلابى
سوسياليزم و شعار مجلس موسسان
انقلاب و ضد انقلاب در ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *