از کتاب دو نوشته از مارکس، مترجم مرتضى محيط، انتشارات سنبله ۱۳۸۰


سوسياليزم و شعار مجلس موسسان
دموکراسى در برابر سرمايه دارى
يادداشت هايى در باره دموکراسى و سوسياليزم
طبقه کارگر و دموکراسى بورژوايى
سانسور و آزادى مطبوعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *