مترجم: رامين جوان - مجله آرش – بازنويس: داريوش آزادى - نشرکارگرى سوسياليستى


اشاره ای به نظريه زيبايی شناسی ماركس
واحدهاى مارکسيزم و بلشويزم در آکادمى شاهرخ زمانى
اهميت امروزين مارکسيزم
الفباى مارکسيزم
نظريه انقلاب مارکس - جلد اول – دولت و بوروکراسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *