دموکراسى سوسياليستى و ديکتاتورى پرولتاريا - قطعنامه  دبير خانه بين الملل چهارم - کنگره ۱۱ ;


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *