دموکراسى سوسياليستى و ديکتاتورى پرولتاريا - قطعنامه  دبير خانه بين الملل چهارم - کنگره ۱۱ ;


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *