ترجمه: حسن شمس آورى - نشر مرکز - بهمن ۱۳۸۲


دورنمای آرمانی آینده – آنگاه و اکنون: نقدی مارکسیستی
اشاره ای به نظريه زيبايی شناسی ماركس
واحدهاى مارکسيزم و بلشويزم در آکادمى شاهرخ زمانى
اهميت امروزين مارکسيزم
آينده مارکسيزم
الفباى مارکسيزم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *