ماهنامه کارگر ساختمان نشريه مشترکى است از "نقاشان سنديکايى" که تا کنون سه شماره آن منتشر شده است.

    شمارات قبلى  >>>  


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *