وزير فتحى
بابونه در برهوت
فروردين ۱۳۹۱
مجموعه اشعارى از وزير فتحى (رهياب) – فروردين ۱۳۹۱


فرانتس ياکوبوفسکى
ايدئولوژى و روبنا در ماترياليزم تاريخى
۱۹۳۶
از دفترهاى ويژه کندوکاو: آگاهى و وجود - آبان ۱۳۹۴


مارچلو موستو
ملاحظاتی درباره تاریخ انترناسیونال اول
ارديبهشت ۱۳۹۴
مقدمه کتاب مارچلو موستو در باره بين الملل اول – ترجمه: رامين جوان


محمد على خنجى
ارزش نظريه وجه توليد آسيايى و تاريخچه آن
فروردين ۱۳۹۴
مجموعه اى که در اين جا مى آيد مقدمه گونه اى است بر طرح وسيع ترى در باره وجه توليد آسيايى که دکتر خنجى نتوانست به اتمام برساند. ساواک مانع انتشار اين مجموعه شده بود. باز تکثير از نسخه منتشره در ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی


فروغ اسدپور
روشنفکران و پروژه هاى (ضد) هژمونيک
خرداد ۱۳۹۳
نگاهى به آراى هايک و نوليبرال هاى ايرانى – انتشارات پراکسيس


وزير فتحى
آرمان خواهان – زندانيان سياسى دهه شصت
۱۳۹۲
آرمان خواهان – در باره زندانيان سياسى دهه شصت - از انتشارات پروسه


انتشارات پروسه
اولین جرقه ی سرخِ شرق - آواتیس سلطانزاده
۱۳۹۲
شرح زندگى آواتیس سلطانزاده


ميشل لووى
سوسياليسم زيست محيطى
دى ۱۳۹۱
از سايت نگرش - مترجمان: ت. حقشناس، ف. بقايى، ح. رياحى، ب. مالكى - انتشارات بيدار


تفسيرهاي ماركسيستى از بحران كنونى
آذر ۱۳۹۱
لئو پانيچ، ژوزف چونارا، ديويد مكنالي، آلفردو سعد فيلهو، كوستاس لاپاويتساس، ميشل هوسون، رابرت برنر، آندروس پايياتسوس - برگردان از حسن آزاد - نشر بيدار


ميشل لووى٬ اوليويه بزانسن
ميراث انقلابى چه گوارا
مرداد ۱۳۹۱
برگردان از نيکو پورورزان – نشر آلترناتيو


امير پرويز پويان
خواندن با گلوله خونين
تير ۱۳۹۱
مجموعه آثار امير پرويز پويان - نشر آلترناتيو


بحث در باره نظام مناسبات بين المللى
۱۳۹۱
باب روثورن، ارنست مندل، مارتين نيكولاس، روبين موراي - مترجم: ح.رياحي - نشر بيدار


بحث هايى در باره روش و ساختار كاپيتال - ۲
شهريور ۱۳۹۱
مایکل هاینریش، فرد موسلی، پل برکت، ایزومی اومارا، رگینا روث - انتشارت بیدار


جدال ماركسيسم با آنارشيسم
۱۳۹۰
هال دريپر، ماكسميليان روبل،پل بلكلج، ايان بيرشال - برگردان: ج. آزاد، ف. راستي. ن. ابراهيمي - نشر بيدار


بحث هايى در باره روش و ساختار كاپيتال - ۱
شهريور ۱۳۹۰
ك. ماركس، ف. انگلس، ر. ميك ، پ. سوييزي، ر. روسدلسكي، ا. مندل، هاجز، س. رهنما، م. هاينريش، ا . رنو - انتشارت بيدار


سوسياليزم - معرفى آراى ارنست مندل
۱۳۹۰
مترجمين: روستا، سپهر، وزیری، روشن، ثابت، آزاد، حاجبی - نشر بيدار


اهميت گسست لنين از ماركسيسم عاميانه
۱۳۹۰
اهميت گسست لنين از ماركسيسم عاميانه براي بازسازي چپ - كوين اندرسون، ميشل لووي، جان ريز، استاتيس كوولاكيس، ساوس ميشل متساس، لويي آلتوسر، جان مالينو - مترجمين: ح. مرتضوي، ح. آزاد، ع. ا. معصومبيگي، ج. طباطبايي - نشر بيدار


فروغ اسدپور
رئاليزم انتقادى
تير ۱۳۹۰
نشر آلترناتيو


نظريه ماركسيستى مزد
۱۳۸۹
باب روثورن، كنت لاپيدس، فرانسيس گرين، بروس فليپ، ارنست مندل - مترجم: ح.آزاد - نشر بيدار


نائومى کلاين
دکترين شوک – ظهور سرمايه دارى فاجعه
۱۳۸۹
مترجمين: مهرداد (خليل) شهابى٬ مير محمود نبوى - ناشر: کتاب آمه


ماياکوفسکى
ماياکوفسکى را درياب٬ کهنگى را بسوزان
منتخبى از کارهاى ماياکوفسکى و ديگران با مقدمه مترجم: شهاب آتشکار - انتشارات میر


لئو فرانكل
کمون پاريس
۱۳۸۷
نخستين وزير كار در نخستين حكومت كارگرى - ترجمه از شهزاد سرمدى


ولاديمير ماياکوفسکی
ديگر - گزيده اشعار
۱۳۸۶
برگردان از شهاب آتشکار - انتشارات میر


خسرو شاکرى، آرشاوير چلنگريان، تيگران درويش...
نقش ارامنه در سوسيال دموکراسى ايران
۱۳۸۲
نشر و پژوهش شيرازه - ۱۳۸۲


الن ميک سينزوود
امپراتورى سرمايه
۲۰۰۳
ترجمه حسن مرتضوى، نشر نيکا ۱۳۸۸


ايستوان مزاروش
سوسياليزم يا بربريت
۲۰۰۱
يا سوسياليزم يا بربريت – از قرن آمريکا تا دوراهى سرنوشت ساز - مترجم: مرتضى محيط - ناشر: اختران - ۱۳۸۲


آصف بيات
سياست هاى خيابانى – جنبش تهى دستان در ايران
۱۳۷۸
مترجم: سيد اسدالله نبوى چاشمى - مجموعه مفاهيم علوم اجتماعى


هاوارد زين
مارکس در سوهو
۱۹۹۹
کارل مارکس و بازگشت او – نمايشنامه در يک پرده – انتشارات انديشه و پيکار - مهر ۱۳۸۸


مایکل لبوویتز
سکو ت های کاپیتال
۱۹۹۷
برگردان: آبتین درفش - از انتشارات گروه پروسه - شهریور ۱۳۹۳


الن ميک سينزوود
دموکراسى در برابر سرمايه دارى
۱۹۹۵
ترجمه از حسن مرتضوى - نشر بازتاب نگار – ۱۳۸۶


اي.ک.هانت
مالکيت و رسالت: تکامل نهاد ها و ايدئولوژى هاى اقتصادى
۱۹۹۵
ترجمه: سهراب بهداد - نشر آگه – ۱۳۸۱


ارنست مندل
سوسياليسم يا بربريت در آستانه قرن بيست و يکم
۱۹۹۳
اين نوشته در آمريکا تحت عنوان مانيفست بين الملل چهارم منشر شد - مترجم رامين جوان


ارنست مندل
آينده مارکسيزم
۱۹۹۳
مترجم: رامين جوان - مجله آرش – بازنويس: داريوش آزادى


ارنست مندل
پيرامون رابطه خودسازماندهی طبقه کارگر با حزب پيشاهنگ
۱۹۹۰
مقاله اى از ارنست مندل در باره برداشت تروتسکى از رابطه ميان خودسازماندهی طبقه کارگر و سازمان پيشاهنگ - ترجمه: رامین جوان


ارنست مندل
چگونه مارکس بى معنى مى شود
۱۹۸۹
نقدى بر نظرات جان الستر و "مارکسيزم تحليلى" – ترجمه از شيرين پارسايى، نشر بيدار ۱۳۸۶


هیروشی اوشیدا
گروندریسه مارکس و "منطق" هگل
۱۹۸۸
این نوشته برگردان (همراه با اندکی تلخیص) فصل اول کتاب اوشيدا با همين عنوان است. ترجمه آيدين ترکمه - از سايت نقد اقتصاد سياسى


هال دريپر
ماركس‏ و ديكتاتورى پرولتاريا
۱۹۸۷
فصل اول کتاب ديکتاتورى پرولتاريا از مارکس تا لنين – ترجمه م - مهديزاده


ارنست مندل
در دفاع از انقلاب اکتبر
۱۹۸۶
ترجمه از رامين جوان – نشر بيدار – بازنويسى: ياشار آذرى


ارنست مندل
رهایی، دانش و سیاست از دیدگاه مارکس
۱۹۸۳
ارنست مندل - ترجمه: رامین جوان


ديک گرى
اعتراض نيروى کار، ۱۹۳۹ – ۱۸۴۸
۱۹۸۱
مترجم: کا. الف، ويراستار: عباس فرد – سايت رفاقت کارگرى - آبان ۱۳۹۴


حزب کارگران سوسياليست
انقلاب و ضد انقلاب در کردستان
دى ۱۳۵۸
انقلاب و ضد انقلاب در کردستان - انتشارات حزب کارگران سوسياليست


تراب ثالث
برنامه عمل زحمتکشان براى رفع بحران کنونى
آذر ۱۳۵۸
برنامه عمل پيشنهادى حزب کارگران سوسياليست ايران پس از انقلاب ۵۷


ميخاييل باختين
سوداى مکالمه٬ خنده٬ آزادى
۱۹۷۹
گزيده و ترجمه: محمد پوينده - شرکت فرهنگى هنرى آرست


پیرفرانک
بین الملل چهارم
۱۳۵۷
درباره تاریخچه بین الملل چهارم - انتشارات طلیعه خرداد ۱۳۵۷


آگوستو بوال
تئاتر مردم ستمديده
۱۹۷۹
ترجمه: جواد ذوالفقارى و مريم قاسمى - نوروز هنر ۱۳۸۲


سه مقاله در باره انقلاب مشروطيت
۱۳۵۷
م. پاولوويچ٬ و. تريا٬ س. ايرانوسکى - ترجمه م. هوشيار - انتشارات امير کبير


ارنست مندل
انقلاب مداوم در کشورهاى عقب افتاده
۱۹۷۸
انتشارات طليعه ۱۳۵۸


ارنست مندل
الفباى مارکسيزم
۱۹۷۷
از انتشارات طليعه ۱۳۵۸


ايستوان مزاروش
نظريه بيگانگى مارکس
۱۹۷۷
بررسى معناى مورد نظر مارکس از مفهوم از خود بيگانگى - ترجمه حسن شمس آورى، کاظم فيروزمند – نشر مرکز ۱۳۸۰


هال دريپر
نظريه انقلاب مارکس - جلد اول – دولت و بوروکراسى
۱۹۷۷
ترجمه: حسن شمس آورى - نشر مرکز - بهمن ۱۳۸۲


کارل کوسيک
ديالکتيک انضمامى بودن
۱۹۷۶
ديالکتيک انضمامى بودن - بررسى در مساله انسان و جهان مترجم: محمود عباديان - نشر قطره


پرى آندرسون
معادلات و تناقضات آنتونيو گرامشى
۱۹۷۶
از کتابى با همين عنوان، گرد آورنده و مترجم: شاپور اعتماد - انتشارات طرح نو، ۱۳۸۳


پرى آندرسون
گذار از عهد باستان به فئوداليزم
۱۹۷۴
ترجمه: حسن مرتضوى – نشر ثالث ۱۳۸۸


رايا دونايفسکايا
فلسفه و انقلاب
۱۹۷۳


جان مالينيو
مارکسيسم و حزب
۱۹۷۲
بررسى مفهوم حزب انقلابى - بهار ۱۳۹۱


ايستوان مزاروش
مفهوم دیالکتیک از نظر لوکاچ
۱۹۷۲
ترجمه: حسين اقبال طالقانى، نشر چشمه ۱۳۸۵ – از کتاب خانه کوچک سوسياليسيم در فيس بوک - ۱۳۸۵


پائولو فريره
آموزش ستمديدگان
۱۹۷۰
برگردان از احمد بيرشک و سيف الله داد - انتشارات خوارزمى


ايستوان مزاروش
نظريه بيگانگى مارکس
۱۹۷۰
ترجمه حسن شمس آورى، کاظم فيروزمند – نشر مرکز ۱۳۸۰


جوزپه فيورى
آنتونيو گرامشى – زندگى مردى انقلابى
۱۹۷۰
ترجمه مهشيد اميرشاهى - انتشارات خوارزمى


ارنست مندل
نظريه لنينيستى سازماندهى
۱۹۷۰
انتشارات طليعه


رومن روسدولسکى
سرمايه مارکس چگونه شکل گرفت
۱۹۶۸
شرحى مهم در باره طرح اوليه مارکس براى کتاب سرمايه و رجوع گسترده او به منطق هگلى - ترجمه سيمين موحد - نشر قطره – ورجاوند - ۱۳۸۹


گى دبور
جامعه نمايش
۱۹۶۷
از متون مهم يکى از رهبران جريان موسوم به موقعيت سازان بين المللى The Situationist International که نخست در سال ۱۹۶۷ منتشر شد. ویراست جدید - نشر آگه ۱۳۹۲ - مترجم بهروز صفدرى – behrouzsafdari.com


ارنست مندل
در باره بوروکراسى
۱۹۶۵
از انتشارات طليعه ۱۳۵۶


ارنست مندل
علم اقتصاد
۱۹۶۲
ترجمه از هوشنگ وزيرى، انتشارات خوارزمى ۱۳۵۹


اريش فروم
انسان از ديدگاه مارکس
۱۹۶۱
مترجم محمد راه رخشان، انتشارات سنبله، ۱۳۷۳


تروتسکى
برنامه انتقالى براى انقلاب سوسياليستى
۱۹۳۸
احتضار سرمايه دارى و وظايف بين الملل چهارم – انتشارات فانوس ۱۳۵۶


تروتسکى
بلشويزم يا استالينيزم
۱۹۳۷
انتشارات طليعه


تروتسکی
انقلابی که به آن خيانت شد
۱۹۳۶
ترجمه: حسن صبا، مجيد نامور


تروتسکى
يادداشت هاى روزانه
۱۹۳۵
ترجمه از هوشنگ وزيرى، انتشارات خوارزمى ۱۳۵۸


آنتونيو گرامشى
ستمبران و ستمگران
۱۳۶۰
ده مقاله از نوشته هاى زندان – برگردان: وارتان ميکائيليان – ناشر: فرهنگ نوين


تروتسکى
سه نوشته در باره هنر
مکتب فرماليزم و مارکسيزم؛ هنر و انقلاب؛ مانيفست پيش بسوى هنر آزاد و انقلابى - ترجمه از رامين جوان


آنتونيو گرامشى
شهريار جديد
۱۳۷۸
نشر دنياى نو، ۱۳۷۸ - مترجم: عطاقاادى کلائى


آنتونيو گرامشى
نامه هاى زندان
۱۹۲۹-۱۹۳۵
ترجمه: مريم علوى نيا – انتشارات آگاه، ۱۳۶۲


اما گلدمن
آن گونه که من زيستم
۱۹۳۱
خودزندگينامه اما گلدمن – ترجمه سهيلا بسکى، انتشارات نيلوفر ۱۳۸۵


والتربنيامين
عروسک و کوتوله
۱۹۳۱
مقالاتى در باب فلسفه زبان و فلسفه تاريخ - گزينش و ترجمه: مراد فرهادپور، اميد مهرگان – ناشر: گام نو، ۱۳۸۵


کارل کرش
موقعيت کنونی مسأله "مارکسيسم و فلسفه"
۱۹۳۰
پاسخ به انتقادات به کتاب کرش در باره مارکسيزم و فلسفه - ترجمه: حميد وارسته


تروتسکی
تاريخ انقلاب روسيه
۱۹۳۰
ترجمه: سعيد باستانی - بازنويس: ياشار آذرى


آ. سلطانزاده
آثار آ. سلطانزاده
۱۹۰۶-۱۹۲۹
اسناد تاريخى جنبش کارگرى٬ سوسيال دموکراسى و کمونيستى ايران – انتشارات مزدک - ۱۳۵۴


تروتسکى
انقلاب مداوم
۱۹۲۹
ترجمه از سياوش نواب - انتشارات فانوس


جي. ام. استكلوف
تاريخ بين الملل اول
۱۹۲۸
ترجمه و تخليص : امين قضايي


ايزاک ايليچ روبين
در باره تئورى ارزش مارکس
۱۹۲۸
از آثار مهم در باره تئورى ارزش مارکس - مترجم: حسن شمس آورى - نشر مرکز ۱۳۸۳


تروتسکى
بين الملل سوم پس از لنين
۱۹۲۸
ترجمه از م. آگاه - انتشارات طليعه


آنتونيو گرامشى
در باره آموزش و فرهنگ
۱۹۲۵


جورج لوکاچ
تاملى در وحدت انديشه لنين
۱۹۲۴
مترجمين: حسن شمس آورى و عليرضا امير قاسمى، چاپ دوم ۱۹۹۱


بين الملل سوم
از اسناد کمينترن در باره سازمان هاى کارگرى
۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳
ترجمه از م. مانى – انتشارات تندر ۱۳۵۹


انتشارات پروسه
وصیت نامه لنین
۱۹۲۳
وصیت نامه کامل لنین و بر وصیت نامه لنین از تروتسکى – مترجم: شورش رها (شاديار عمرانى) – انتشارات پروسه دى ۱۳۹۲


جورج لوکاچ
تاريخ و آگاهى طبقاتى
۱۹۲۳
مترجم: محمد جعفر پوينده – ناشر: تجربه


آوتيس سلطانزاده
مقالات سلطانزاده در کمينترن
۱۹۱۹تا ۱۹۲۲
آثار آوتيس سلطانزاده (۲) - به کوشش: خسروشاکرى، فرهادکشاورز، امير حسين گنج بخش - انتشارات پادزهر


لنين
به مناسبت چهارمين سالگشت انقلاب اکتبر
۱۹۲۱
از نشرکارگرى سوسياليسى


لنين
طرح اوليه تزهاى مربوط به مسئله ملى و مستعمراتى
۱۹۲۰
از نشرکارگرى سوسياليسى


لنين
کمونيزم "جناح چپ" – آشفتگى کودکانه
۱۹۲۰
از منتخب آثار تک جلدى لنين - بازنويسى نشر کارگرى سوسياليستى


رزا لوکزامبورگ
گزيده هايى از رزا لوکزامبورگ
۱۸۹۴-۱۹۱۹
به کوشش پيتر هوديس و کوين اندرسون، مترجم حسن مرتضوى، نشر نيکا ۱۳۸۶


لنين
اقتصاد و سياست در عصر ديکتاتورى پرولتاريا
۱۹۱۹
از منتخب آثار تک جلدى لنين - بازنويسى نشر کارگرى سوسياليستى


لنين
انقلاب پرولترى و کائوتسکى مرتد
۱۹۱۸
بازنويسى از منتخب يک جلدى آثار لنين به فارسى


روزا لوکزامبورگ
نامه هاى زندان
۱۹۱۸
از نظم نوين٬ ويژه ۱


لنين
دولت و انقلاب
۱۹۱۷
ترجمه از محمد پور هرمزان و على بيات


لنين
امپرياليزم به مثابه بالاترين مرحله سرمايه دارى
۱۹۱۷
مترجم: محمد پور هرمزان


لنين
درس هاى انقلاب
سپتامبر ١٩١٧
منتشر شده در منتخب يکجلدی آثار لنين به فارسى صفحات ٤٨٣ تا ٤٨٨ - بازنويسی و بعضا ترجمه مجدد خسرو داور، اکتبر ٢٠٠٦


لنين
درباره قدرت دوگانه
۱۹۱۷
از نشرکارگرى سوسياليسى


لنين
راجع به وظايف پرولتاريا در انقلاب حاضر - تزهاى آوريل
۱۹۱۷
از سايت نشرکارگرى سوسياليسى


لنين
نامه ھايی دربارۀ تاکتيک ھا
۱۹۱۷
نخستين نامه ازجزوه درباره تاکتيک ها که در آوريل ۱۹۱۷ منتشر شد


لنين
نامه هايى از دور
مارس ١٩١٧
نامه نخست - نخستين مرحله نخستين انقلاب


لنين
سخنرانى و درس درباره انقلاب ۱۹۰۵
۱۹۱۷


لنين
ترازنامه مباحثه اى پيرامون حق ملل در تعيين سرنوشت خويش
۱۹۱۶


لنين
مارکسيزم و رويزيونيزم
۱۹۰۸
ترجمه از سهراب شباهنگ، از سايت آذرخش


تروتسکی
نتايج و چشم اندازها
۱۹۰۶
نخستين طرح جامع تئورى انقلاب مداوم تروتسکى - انتشارات طليعه


لنين
طبقه کارگر و دموکراسى بورژوايى
۱۹۰۵
از نشر کارگرى سوسياليستى


لنين
دوتاکتيک سوسيال دموکراسى در انقلاب دموکراتيک
۱۹۰۵
از منتخب آثار لنين


لنين
يک قدم به جلو٬ دو قدم به عقب
۱۹۰۴
مترجمين: م. پورهرمزان٬ على بيات


لنين
چه بايد کرد
۱۹۰۲
بازنويس از منتخب آثار لنين – ياشار آذرى


لنين
توسعه سرمايه دارى در روسيه
۱۸۹۹
برگردان: ف. فرخى


پل لافارگ
حق تن آسايى
۱۸۸۳
ترجمه: بهروز صفدرى - از نشر کلاغ ۱۳۹۱


اوليويه ليساگاره
تاريخ کمون پاريس
۱۸۷۶
ترجمه: بيژن هيرمن پور - نشر اميد - اسفند ۱۳۸۷


مارکس
نقد برنامه گوتا
۱۸۷۵
ترجمۀ سهراب شباهنگ


مارکس
جنگ داخلى در فرانسه ۱۸۷۱
۱۸۷۱
مترجم: باقر پرهام - نشر مرکز - ۱۳۸۰


مارکس
صورت بندى هاى اقتصادى پيشا سرمايه دارى
۱۸۵۸
از گروندريسه مارکس - ترجمه ۱۳۵۳ از خ. پارسا


مارکس
گروندريسه
۱۸۵۸
به کوشش مارچلو موستو، ترجمه: حسن مرتضوى – نشر نيکا ۱۳۸۹


مارکس
هيجدهم برومر لوئى بناپارت
۱۸۵۲
برگردان از باقر پرهام - نشر مرکز


مارکس، انگلس
مانيفست حزب کمونيست
۱۸۴۸
ترجمه جديد از شهاب برهان - ۱۳۹۳


مارکس، انگلس
مانيفست کمونيست
۱۸۴۸
مترجم: محمد پور هرمزان


مارکس
فقر فلسفه
۱۸۴۷
مترجم: آرتين آراکل - ناشر: اهورا - ۱۳۸۳


مارکس
ايدئولوژى آلمانى
۱۸۴۶
بخش اول – در باره فلسفه فويرباخ. مترجم: زوبين قهرمان


مارکس
تزهاى در باره فويرباخ
۱۸۴۵
برگردان: تراب ثالث


انگلس
وضعيت طبقه کارگر در انگلستان
۱۸۴۵
از سايت کمونيست هاى انقلابى


مارکس
دست نوشته هاى اقتصادى و فلسفى ۱۸۴۴
۱۸۴۴
ترجمه حسن مرتضوى – انتشارات آگاه


مارکس٬ انگلس
خانواده مقدس
۱۸۴۴
ترجمه تيرداد نيکى - انتشارات صمد


مارکس
در باره مساله يهود
۱۸۴۴
از کتاب دونوشته از مارکس، مترجم مرتضى محيط، انتشارات سنبله ۱۳۸۰


مارکس
اداى سهمى به نقد فلسفه حقوق هگل: مقدمه
۱۸۴۴
از کتاب دو نوشته از مارکس، مترجم مرتضى محيط، انتشارات سنبله ۱۳۸۰


مارکس
سانسور و آزادى مطبوعات
۱۸۴۳
ترجمه: حسن مرتضوى - نشر اختران ۱۳۸۳


مارکس
اختلاف بين فلسفه طبيعت دموکريتى و اپيکورى - رساله دکتراى فلسفه
۱۸۴۱
مترجمان: محمود عباديان، حسن قاضى مرادى - نشر اختران ۱۳۸۱