وزیر فتحی
ایران و جهان: چشم اندازها و مواضع ما
آذر ١٣٩٥
از سايت فراپيش

وزیر فتحی
تاًملی دیگربار بر طرح خاورمیانه ی سوسیالیستی
آبان ١٣٩٦
از سايت فراپيش

وزیر فتحی
مشخصه ها و مشترکات زندانیان سیاسی دهه ی شصت
مهر ۱۳۹۲
سخنرانى در واشنگتن به مناسبت سالروز کشتار زندانيان سياسى سال ۱۳۶۷