نرگس نسيمى، آرش دوست حسين
دو مقاله از تونی کلیف
ارديبهشت ١٣٩٧
دو مقاله از تونی کلیف: خشونت اسرائیل در کجا ریشه دارد؟ یهودیان، اسرائیل و هولوکاست. به مناسبت هفتادمين سال تاسيس دولت استعمار گر اسرائيل.