محمود صالحى
نامه سرگشاده محمود صالحى به مسئولان وزارت اطلاعات استان کردستان
دى ۱۳۹۴
"این نامه سرگشاده را انتشار می دهم تا اینکه مردم و اذهان عمومی مطلع باشند که نیروهای تحت امر وزارت اطلاعات استان کردستان، وقتی وارد منزل شخصی ما شدند چکار کردند."