محمد رضا شالگونی
سازمان دهندگان علنی آسید پاشی های زنجیره ای در "مجلس" نشسته اند
آبان ۱۳۹۳
صادق لاریجانی ، قاضی القضات رژیم ، گفته عجیب است که عده ای می کوشند بین آسیدپاشی ها و طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" رابطه ای پیدا کنند. اما خودِ همین اظهار تعجب جای تردیدی نمی گذارد که رابطه میان این دو بسیار بیشتر از آن چیزی است که خیلی ها گمان می کنند - از سايت گزارشگران