ساسان دانش
نگرشی دیگر با چشم اندازی دیگر به "طرح برنامه ی کارگران انقلابی متحد ایران"
آذر ۱۳۹۷

ساسان دانش
یکم دسامبر، صدای باران و صدای یاران در پاریس
آذر ۱۳۹۷
پس از گرانی ناگهانی قیمت سوخت و کوچکتر شدن سبد خرید در سراسر کشور فرانسه، فروشندگان نیروی کار و فرودستان فرانسوی از شهرها و روستاها به شهر پاریس سرازیر شدند تا اعتراض خود را به سردمداران حکومتی فریاد کنند.

ساسان دانش
به بهانه‌ی روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
آذر ۱۳۹۷

ساسان دانش
"کودک همسری" در هر شرایطی "خشونت" است!
آذر ۱۳۹۷
ایستادگی و مبارزه با "کودک همسری" وظیفه‌ی هر انسانی است که هم‌اینک در این کره‌ی خاکی زندگی می‌کند و نسبت به خویش و فرزندان خویش، به ویژه نسبت به جامعه‌ی خویش احساس مسئولیت می‌کند.

ساسان دانش
هفت‌تپه، پس از هجده روز مبارزه در التهاب است
آذر ۱۳۹۷
"هجده روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه و شکوه‌ تداوم این مبارزه بر پیشانی مبارزات کارگری ایران خواهد درخشید"