دو مقاله از تونی کلیف: خشونت اسرائیل در کجا ریشه دارد؟ یهودیان، اسرائیل و هولوکاست. به مناسبت هفتادمين سال تاسيس دولت استعمار گر اسرائيل.


اتحاد اسرائيل و عربستان سعودى
يادداشتى در باره انتخابات اسرائيل
قمار دوجانبه نتانياهو